Kompetencje i kształcenie inżynierów

Źródło: Pixabay

Przedstawiamy pięć najważniejszych wniosków z badania dotyczącego kompetencji przyszłych inżynierów i potrzeb związanych z ich kształceniem, przeprowadzonego wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

1️⃣ Podstawowym wnioskiem płynącym z ankiety jest brak na rynku odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów. Trudności z ich znalezieniem wskazało aż 88% badanych.

2️⃣ Jak zauważyła większość ankietowanych, inżynierom brakuje po równo miękkich i twardych kompetencji (54%), ok. jednej czwartej badanych wskazało jedynie na kompetencje twarde, techniczne (27%), zaś około jednej szóstej – tylko na kompetencje miękkie (15,5%). Kolejne pytanie było rozwinięciem tego problemu, spytaliśmy bowiem, jakich konkretnie kompetencji miękkich brakuje inżynierom. Najwięcej wskazań miały: umiejętność podejmowania decyzji (57,5%), przedstawienia trudnych problemów technicznych w sposób jasny i zrozumiały (54%) i kreatywność (46%). Około 30% respondentów wśród brakujących kompetencji wymieniło: umiejętność planowania czasu (38,5%), kompetencje kierownicze (35%) i umiejętność radzenia sobie ze stresem (34,5%).

3️⃣ Ankietowani wskazali również, jakie kompetencje miękkie i twarde będą najbardziej potrzebne u inżynierów w przyszłości. Wśród tych pierwszych wymieniono głównie zdolność rozumienia pojęć i koncepcji z innych dziedzin, czyli otwartość na inne specjalizacje (54%), otwartość na zmiany (50%), umiejętność podejmowania decyzji (46%), kreatywność (42%), umiejętność pracy w zespole (42%), planowania czasu (42%) i radzenia sobie ze stresem (42%). Jeśli chodzi o kompetencje twarde, wskazywano głównie na umiejętność przetwarzania i analizowania dużej ilości danych z wielu źródeł, ocenienia ich wagi i wiarygodności i wyciągania trafnych wniosków (57%), znajomość złożonych systemów analizy danych produkcyjnych (54%), znajomość kwestii cyberbezpieczeństwa (50%), umiejętność integracji systemów sterowania z systemami IT (46%).


88% badanych wskazało na trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych inżynierów.


57% respondentów odpowiedziało, że w niedalekiej przyszłości wśród kompetencji twardych najbardziej inżynierom będzie potrzebna umiejętność przetwarzania i analizowania dużej ilości danych z wielu źródeł.


4️⃣ Zapytaliśmy również o to, czy system edukacyjny przygotowujący do wejścia na rynek przyszłych inżynierów jest dostosowany do potrzeb współczesnych zakładów pracy. Aż 88,5% badanych odpowiedziało, że nie. Rozwinięciem tego tematu było pytanie o to, jakich zmian wymaga proces edukacji, aby kompetencje przyszłych inżynierów były dostosowane do potrzeb rynku i wymagań zakładów pracy. Najwięcej ankietowanych wskazało na konieczność tworzenia dedykowanych kierunków czy staży w firmach jeszcze w ramach studiów (77%), kładzenia nacisku na naukę języków obcych, pozwalającą odnaleźć się w międzynarodowych zespołach (54%), zapewnienia przyszłym inżynierom solidnej wiedzy ogólnej (46%), wyszukiwania przez firmy talentów we współpracy z uczelniami (42%).

5️⃣ Zadaliśmy także pytanie, jak firmy mogą najskuteczniej rozwijać kompetencje inżynierów, aby były one odpowiedzią na potrzeby współczesnego przemysłu. Większość badanych odpowiedziało, że organizując i finansując szkolenia, kursy, warsztaty z zakresu kompetencji technicznych (73%), ponad połowa – zapewniając inżynierom stale nowe wyzwania techniczne i różnorodne projekty do realizacji (54%), a połowa badanych wskazała na tworzenie odpowiednich programów rozwoju oraz organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu kompetencji miękkich (50%).


Autorka: Anna Witkowska