Większe bezpieczeństwo i wyższa efektywność podczas prac konserwacyjnych

Według Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy do 10–15% wypadków śmiertelnych w miejscu pracy dochodzi podczas prac konserwacyjnych. Wśród pracowników zaangażowanych w prace konserwacyjne częstsze są również choroby zawodowe i problemy zdrowotne, takie jak azbestoza, nowotwory, problemy ze słuchem i choroby układu mięśniowo-szkieletowego. 

Aby wspierać programy „Zero wypadków” polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa konserwacji maszyn, proponuje firma BRADY 3 rozwiązania.