Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa

    Andrzej Dwojak, Product Manager w firmie Turck:

    Komponenty bezpieczeństwa to bardzo istotne elementy maszyn. Chronią operatorów przed ryzykiem doznania często bardzo poważnych obrażeń. Należy zdawać sobie sprawę, że chodzi tutaj o ochronę zdrowia i życia.

    Jednak każde narzędzie spełnia swoje zadanie tylko w takim zakresie, w jakim zostało zastosowane. Należy więc pamiętać o tym, że sam zakup urządzenia nie jest gwarantem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Niezbędne jest rozważenie jego optymalnej instalacji, uzupełnienia luk w systemach bezpieczeństwa – dokładnie w tych miejscach, gdzie jest to konieczne. Innymi słowy, niezbędne jest przeprowadzenie analizy ryzyka i dopiero później, na jej podstawie, zaopatrzenie się w odpowiednie komponenty oferujące dokładnie taki poziom ochrony, jaki jest niezbędny.

    Bezpieczeństwo zapewniają nie tylko fizyczne komponenty, ale również przemyślany i udokumentowany sposób postępowania. Często zapomina się właśnie o tej części, która, pozostając w strefie dokumentacji maszyny, jest traktowana drugorzędnie. Jest to podyktowane m.in. czynnikami ekonomicznymi, gdyż koszt przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa i uzupełnienia dokumentacji bywa porównywalny z ceną produktów bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że dopiero wcielenie w życie obu tych elementów pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.