Kompozyty w budownictwie – międzynarodowa konferencja

    Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® organizowane przez Targi w Krakowie to jedyne wydarzenie w Polsce, które wprowadzają w świat nowoczesnych materiałów, surowców, maszyn i produktów kompozytowych. Trzeciej edycji Targów, które odbędą się późną jesienią towarzyszyć będzie prestiżowa, międzynarodowa konferencja Civil Engineering Infrastructure Based on Polymer Composites CECOM.

    Podstawowym celem Konferencji jest upowszechnienie stosowania kompozytów polimerowych w budownictwie. A w nim coraz częściej stosuje się właśnie nowoczesne, niezwykle wytrzymałe i ultralekkie konstrukcje wykonane z kompozytów. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą m.in.: innowacyjnych materiałów kompozytowych, nowoczesnych metod produkcji elementów kompozytowych dla budownictwa, metod wzmocnień konstrukcji budowlanych przy użyciu kompozytów polimerowych i wielu innych ważnych zagadnień.

    Międzynarodowy charakter Konferencji sprawi, że będzie ona doskonałą platformą do prowadzenia inspirujących dyskusji i wymiany doświadczeń przez fachowców z całego świata. Wykłady plenarne wygłoszą: Bjorn Taljsten (Sweden), Ane de Boer (Holland), Jin-Guang TENG (China), Wojciech Radomski (Poland).

    Organizatorami Konferencji są Mostostal Warszawa S.A., Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska i Targi w Krakowie Sp. z o.o. Wspierają ją trzy międzynarodowe projekty badawcze: TRANS-IND, TULCOEMPA, PANTURA.

    Więcej informacji na stronie www.cecom.krakow.pl