Konferencja bezpieczeństwa przemysłowego – od teorii do praktyki

Blisko 20 wykładów, 130 uczestników i 2 dni prelekcji i dyskusji: oto bilans Konferencji Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych, która odbyła się 5 i 6 grudnia w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego Klub Paragraf 34, patronem strategicznym – SIEMENS.

– Celem Konferencji jest krzewienie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w zakresie szeroko pojętych procesów produkcyjnych – mówi Marek Trajdos, Prezes Klubu Paragraf 34 – Kluczowym założeniem stało się podnoszenie świadomości przedstawicieli wszystkich grup zawodowych, odpowiedzialnych za właściwy poziom bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.

Za najciekawsze uznano wystąpienie Bogdana Piaseckiego z Urzędu Dozoru Technicznego: „Modernizacja maszyn – wymagania BHP, wymagania minimalne” oraz wykład Marka Trajdosa z Klubu Paragraf 34: „Dyrektywa niskiego napięcia w świetle dyrektywy maszynowej”.

– Tak duże zainteresowanie konferencją potwierdza, że propagowanie idei bezpieczeństwa oraz budowanie kultury współpracy pomiędzy środowiskami jest niezwykle istotne – mówi Cezary Mychlewicz, Marketing Manager SIEMENS Industry. – W przyszłym roku zaproponujemy słuchaczom jeszcze większą liczbę wykładów, a także studiów przypadków.

Konferencja gościła projektantów maszyn, służby BHP i osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci m.in.: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, a także firm: SIEMENS, LappKabel, LUC – CE Consulting, Stoltronic Polska.

Więcej informacji: http://www.paragraf34.pl/