Alstom wybuduje instalację odsiarczania dla PGE

  Alstom Power podpisał z PGE GiEK kontrakt na budowę instalacji odsiarczania w ZEC Bydgoszcz. Inwestycja ma zostać oddana do użytku do połowy listopada 2015 r.

  Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, montaż, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji instalacji odsiarczania spalin gwarantującej uzyskanie stężenia SO2 w spalinach odsiarczonych poniżej 200 mg/Nm3.

  Instalacja ma mieć przepustowość strumienia spalin od 160 000 do 340 000 Nm3/h. Zadanie przewiduje wykonanie wszelkich usług, dostaw i robót towarzyszących według formuły „zaprojektuj-wybuduj-uruchom”.

  W komunikacie PGE GiEK podała, że instalacja będzie oparta na technologii pół-suchego odsiarczania spalin metodą NID, która jest „jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, gwarantującym wysoką skuteczność redukcji emisji zarówno w zakresie odsiarczania spalin jak i pyłów”.

  Spółka dodała, że instalacje NID zostały z powodzeniem zastosowane w obiektach energetyki zawodowej w mocy przekraczającej 12 GW jak również w 120 obiektach związanych z sektorami przemysłowymi takimi jak spalarnie śmieci czy huty stali.

  – Oferowana przez Alstom technologia NID, oparta na wapnie palonym jako reagencie, wykorzystuje najnowocześniejszy filtr workowy pełniący rolę odpylacza, kompaktowy reaktor oraz zintegrowany mieszalnik-nawilżacz – podała PGE GiEK.

  Cytowany w komunikacie Ryszard Popowski, dyrektor Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz, podkreślił, że instalacja pozwoli uzyskać trwałe i pewne ograniczenie emisji SO2 i pyłu do poziomu określonego w Dyrektywie IED.

  Jednocześnie realizacja tego projektu ma umożliwić dalszą eksploatację kotłów parowych K3 i K4 oraz zapewnić pokrycie bilansu ciepła dla odbiorców komunalnych i przemysłowych w Bydgoszczy po 2015 r.

  Obecna moc elektryczna brutto zainstalowana w ZEC Bydgoszcz wynosi 252 MW, a moc osiągalna cieplna – 866 MW. ZEC zaspokaja ok. 70 proc. potrzeb ciepłowniczych miasta oraz ok. 60 proc. ich zapotrzebowania na energię elektryczną.

  Źródło: www.wnp.pl