Konferencja „Efektywne Zarządzanie Majątkiem Technicznym i Infrastrukturą”

  III Konferencja branżowa „Efektywne Zarządzanie Majątkiem Technicznym i Infrastrukturą – praktyka, metodyka, narzędzia”

  •    Jak obniżyć koszty utrzymania ruchu?

  •    Jak skutecznie zarządzać majątkiem technicznym?

  •    Jak zwiększyć efektywność energetyczną w przemyśle i budynkach?

  •    Jak zmniejszyć stany magazynowe części zamiennych?

  •    Jakie narzędzia informatyczne wspierają codzienną pracę SUR?

  •    Jak zapewnić ciągłość produkcji?

  •    Jak zwiększyć wydajność?

  •    Jak efektywnie eksploatować urządzenia i instalacje techniczne?

  •    Jak zrobili to inni?

  Na powyższe pytania znajdą Państwo odpowiedzi podczas III konferencji „Efektywne Zarządzanie Majątkiem Technicznym i Infrastrukturą – praktyka, metodyka, narzędzia”, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2011 r. w Pałacu Łochów pod Wyszkowem.

  Zapraszamy do udziału osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem produkcyjnym, utrzymanie ruchu i systemy automatyki, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat nowoczesnych metod i narzędzi informatycznych wspomagających eksploatację obiektów technicznych.

  Podczas konferencji przeprowadzone zostaną licencjonowane szkolenia oraz warsztaty z narzędzi, które na co dzień usprawniają pracę Służb Utrzymania Ruchu, pozwalają zachować ciągłość produkcji oraz zwiększyć wydajność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych.

  Celem konferencji jest:

  • przedstawienie zagadnień oraz metod identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem majątkiem technicznym,
  • zaprezentowanie sposobów optymalizacji procesów i minimalizacji kosztów utrzymania ruchu, zarządzania gospodarką remontową i zaopatrzeniową w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • zapoznanie uczestników z korzyściami związanymi z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych w codziennej pracy Służb Utrzymania Ruchu,
  • prezentacja metod zwiększania efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych i budynkach.
  • prezentacja dodatkowych i rozszerzonych zakresów funkcjonalnych rozwiązań oferowanych przez firmę Eurotronic,
  • wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi uczestnikami.

  Więcej informacji na stronie www.eurotronic.net.pl

   

  Osoba kontaktowa ze strony Eurotronic:

  Paweł Sobczak, psobczak@eurotronic.net.pl, tel. 661 944 644