Konferencja GBI Partners

  Zespół GBI Partners zaprasza do uczestnictwa w konferencji pod hasłem: „Jak podnieść efektywność i zmniejszyć koszty utrzymania ruchu”, która odbędzie się w dniach 23–24 września 2009 r. w hotelu Nowy Dwór w Świlczy k. Rzeszowa. Drugiego dnia konferencji odbędzie się wizyta w Zakładzie stosującym innowacyjne rozwiązania z zakresu Utrzymania Ruchu – WSK „PZL-Rzeszów”.

  W czasie konferencji eksperci zaprezentują osiem studiów przypadków dotyczących różnych aspektów zarządzania Utrzymaniem Ruchu w ich firmach, m.in.:

  • jaki kierunek obrała firma WSK „PZL-Rzeszów” w celu redukcji zbędnych kosztów,
  • w jaki sposób w firmie ABB Teoria Ograniczeń stała się narzędziem wspierającym optymalizację kosztów,
  • w jaki sposób harmonogramowanie zadań prewencyjnych w Kompanii Piwowarskiej wpłynęło na obniżenie kosztów Utrzymania Ruchu,
  • jakie rozwiązania zastosowała firma Unilever w zakresie monitoringu i systemów zarządzania zużyciem mediów.

   Informacje – tel. 22 458 66 10.