Newtech Engineering/MTS Sensors – Przeciwwybuchowy przetwornik pozycji Temposonics

    Firma MTS Sensors wprowadza nową serię przetworników liniowych, które są certyfikowane do pracy w obszarach niebezpiecznych. Przetworniki te są odpowiednie do instalacji w aplikacjach zagrożonych wybuchem, gdzie atmosfera zawiera łatwopalne gazy (grupy IIA, IIB, IIC) lub pyły. Są zgodne z europejską  dyrektywą ATEX 94/9/EC.

    We wszystkich aplikacjach naziemnych, przeciwwybuchowe wersje czujników Temposonics serii R i G dopełniają wymagań stawianych urządzeniom kategorii 3D (Strefa 2) oraz 3G (strefa 22). Podczas pracy w tych strefach, chociaż sama atmosfera charakteryzuje się wysokim ryzykiem eksplozji, nie ma możliwości zapłonu. Przetworniki są dostępne zarówno w wykonaniu profilowym, jak i prętowym. Wyposażono je w wyjście analogowe oraz interfejs CAN, SSI lub Start/Stop. Maksymalna temperatura powierzchniowa wynosi 135°C dla stref z atmosferą gazową oraz 100°C dla środowisk pyłowych.

    Solidna budowa i wysoki stopień ochrony zapewniają długą i bezawaryjną pracę urządzenia. Zróżnicowane sposoby ochrony wewnętrznej wykluczają możliwość, że czujnik stanie się źródłem zapłonu. Wysoka szczelność urządzenia gwarantuje bezpieczną pracę w silnie zapylonym otoczeniu. Stopień ochrony IP67 zabezpiecza przetwornik przed ingerencją zarówno kurzu i płynów. Z uwagi na zabezpieczenie antyiskrowe środowisko silnie nasycone gazami wybuchowymi nie stanowi problemu dla czujników serii R i G.

    www.newtech.com.pl