Konferencja Komtechu – „Praktyczne zastosowanie systemu klasy CMMS”

  W dniach 25-26 września br. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko miała miejsce kolejna edycja Konferencji dla Przemysłu, która poświęcona została zagadnieniom efektywnego zarządzania gospodarką remontową.

  Konferencja ukierunkowana została głównie na firmy rozpatrujące możliwość wdrożenia systemu klasy CMMS. Podczas zaplanowanych na 2 dni warsztatów Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się krok po kroku, jakie możliwości i korzyści uzyskują Służby Utrzymania Ruchu decydując się na wsparcie swej działalności przy pomocy dedykowanego systemu informatycznego. Do dyspozycji Uczestników konferencji oddane były stacje robocze z zainstalowanym system CMMS PREKON. Pod okiem doświadczonych konsultantów firmy Komtech Goście mieli możliwość zapoznać się z poszczególnymi obszarami rozwiązania.

  Prelegentami konferencji byli zarówno eksperci jak również użytkownicy systemu PREKON, którzy chętnie podzielili się z Gośćmi swoimi doświadczeniami w zakresie zarządzania służbami utrzymania ruchu.

  Informacje o firmie

  Komtech Sp. z o.o. jest firmą integrującą technologicznie zaawansowane systemy informatyczne, dostawcą innowacyjnych aplikacji wspierających działalność przedsiębiorstw oraz rozwiązań do ochrony ciągłości procesów biznesowych i bezpieczeństwa infrastruktury IT.

  Autorski System CMMS PREKON wspierający działania służb utrzymania ruchu został zbudowany w oparciu o doświadczenia i potrzeby pracowników działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jest to rozwiązanie informatyczne, którego głównym celem jest automatyzacja prac związanych m.in. z zarządzaniem środkami trwałymi infrastruktury technicznej, prowadzeniem przeglądów technicznych i konserwacji maszyn czy też generowaniem i raportowaniem statystyk.