Koniec ERP?

Ubiegłe dwa dziesięciolecia przyniosły wiele zmian. Najlepszym tego przykładem może być szybki rozwój technologii, narodziny Internetu i globalizacja biznesu. Miało to wpływ na przesunięcie założeń, na których opierają się systemy ERP. Co to może dla nich oznaczać – koniec czy nowe możliwości?

Systemy ERP stały się niezwykle złożonym, funkcjonalnym narzędziem i nadal się rozwijają. Przed rewolucją internetową ich zadania skupiały się jedynie na zarządzaniu informacjami, nie były one zaprojektowane do dzielenia się nimi i współpracy. Nie istniało także zjawisko, które znamy z czasów obecnych – łączność za pomocą sieci internetowej i urządzeń mobilnych pracowników, z których każdy ma inną rolę i zadania, a także odmienne postawy, oczekiwania, doświadczenia i potrzeby.

Pojawienie się Internetu, miniaturyzacja technologii, mobilność i bezprzewodowość sprawiły, że technologie informatyczne zostały przeniesione do każdego aspektu życia i znacząco zwiększyły nasze oczekiwania. Wywierany jest większy nacisk na to, do czego może być wykorzystane oprogramowanie, jak można uzyskać do niego dostęp oraz kto może czerpać  z niego korzyści. Systemy ERP muszą przenieść punkt ciężkości z bycia rozwiązaniami czysto funkcjonalnymi na oferowanie szerokiego zastosowania. Niewątpliwie jest to obecnie największym wyzwaniem dla systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Nie podlega wątpliwości, że systemy ERP promują najlepsze praktyki w biznesie, jednak obecnie stało się to dla nich oczywistym zadaniem, a nie czynnikiem odróżniającym od siebie poszczególne rozwiązania czy mającym wpływ na użytkowników końcowych. Systemy ERP muszą być bardziej wydajne, żeby jeszcze lepiej wspierać firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej, pomagać w pracy użytkowników, jak również zapewniać dostęp do informacji właściwym osobom we właściwym czasie, po to, żeby mogły one podejmować właściwe działania. Przy odpowiednim rozwoju, system ERP może wpłynąć na poprawę responsywności i współpracy w firmie, dodać nowe wartości do rozwiązań oraz wykorzystać wiedzę i doświadczenie pracowników w procesach biznesowych.

Problemami pojawiającymi się w przypadku systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa mogą być trudności w procesie implementacji oraz nieumiejętność wykorzystania pełni ich możliwości. Według raportu Panorama Consulting z 2014 roku dotyczącego systemów ERP, w roku 2013 72 proc. projektów przekroczyło planowany czas wdrożenia, a 54 proc. przekroczyło zaplanowany budżet.

Kolejną kwestią jest użyteczność systemu, czyli to w jakim stopniu firmy czerpią korzyści ze swojej inwestycji w ERP. Raport Panorama Consulting potwierdza, że duży odsetek przedsiębiorstw nie wykorzystuje pełni funkcjonalności swojego oprogramowania. Dzieje się tak dlatego, że użytkownicy nie wiedzą o nich, nie uważają ich za potrzebne lub po prostu nie potrafią ich wykorzystać. W roku 2013, 66 proc. projektów ERP uzyskało jedynie 50 proc. (lub mniej) zamierzonych korzyści, w porównaniu do 48 proc. projektów w latach 2011 i 2010. Może to oznaczać zbyt skomplikowane ERP, niezrozumienie przez klientów rozwiązań, które kupują lub łączenie przez nich modułów produktu, nawet jeśli wychodzi to poza ramy projektu. Sektor ERP jest często obwiniany za wkładanie zbyt dużo energii w rozwój produktu, a za mało do przygotowania narzędzi implementacji, szablonów i metodologii, co może przyczynić się do ograniczenia korzyści klientów wynikających z wdrożenia rozwiązania.

Jedną z głównych szans dla systemów ERP, dzięki której mogą stać się bardziej responsywne i użyteczne dla klientów, jest rozwój Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT). W niedalekiej przyszłości każdy aspekt produkcji i inżynierii w biznesie będzie zrewolucjonizowany. Maszyny, wykorzystywane przy produkcji stają się ze sobą coraz bardziej powiązane, podobnie jak sieci transportu i logistyki, a także kanały sprzedaży.

To zjawisko zachodzi również w sposobie pracy ludzi. Najnowszy trend technologii przystosowanych do noszenia na ciele już wkrótce przyniesie nowy sposób dostępu do systemów biznesowych, zwiększając tym samym szybkość i bezpośredniość gromadzenia informacji, ich interpretacji  i upowszechniania. Jeżeli systemy ERP dotrzymają kroku nowościom technologicznym, to staną się o wiele bardziej responsywne i pozostaną centralnym narzędziem wykorzystywanym przy zautomatyzowanych procesach oraz podejmowaniu strategicznych decyzji w firmach.

Społeczność dostawców systemów ERP, w tym firma Epicor Software, ma dwa główne cele, do których dąży. Pierwszym jest regularne dostarczanie dalszych ulepszeń w systemach. Drugim, bardziej śmiałym, zmiana głównych celów oraz zredefiniowania systemów ERP, tego czym są, jakie udoskonalenia można w ich zakresie wprowadzić, jak działają i co oferują.

Może to oznaczać koniec systemów ERP takich, jakie znamy dzisiaj. Jednak raport Tech Target/Cumputer Weekly’s IT Spending Priorities Survey pokazuje, że 59 proc. decydentów IT w Europie planuje wdrożenie i aktualizację swoich systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa – postrzegamy to jako ogromną szansę.

Źródło: Epicor Software

Fot. Wikimedia Commons/Vijayweb