Polwax nowym właścicielem dwóch laboratoriów Lotosu

  Polwax, jeden z największych europejskich producentów parafin, podpisał umowę przyrzeczoną przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki Lotos Lab. Dzięki temu spółka istotnie rozszerzy działalność operacyjną w zakresie badań i rozwoju.

  26 lutego br. spółka podpisała przedwstępną umowę, a 31 marca umowę przyrzeczoną, która ostatecznie zatwierdza przejęcie dwóch zakładów (oddział Czechowice-Dziedzice oraz oddział Jasło). Oba zakłady prowadzą działalność w zakresie usług analitycznych.

  – Przejęcie zakładów Lotos Lab w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle wpisuje się w naszą strategię i znacząco wzmocni nasz pion rozwoju. Dzięki temu rozszerzymy zakres prowadzonych wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych, szczególnie istotnych w przypadku projektu FUTURE, czyli budowy instalacji odolejenia rozpuszczalnikowego – powiedział Dominik Tomczyk, prezes Polwaxu.

  Zakłady Lotos Lab specjalizują się w badaniach analitycznych produktów naftowych, wód i środowiska pracy. Zakup laboratoriów umożliwi spółce wejście w nowy, perspektywiczny obszar działania, a jednocześnie zapewni niezbędne zaplecze do realizacji prac badawczych. Przewagą konkurencyjną Lotos Lab jest wieloletnie doświadczenie w ramach prowadzonych projektów, nowoczesna aparatura oraz wysokie kompetencje zatrudnionych specjalistów.

  – Nowe laboratoria to nie tylko wzrost jakości prowadzonych prac B+R. Lotos Lab pozwoli zaoferować usługi laboratoryjne innym podmiotom na rynku, co pozytywnie przełoży się na nasze przychody oraz osiąganą marżę – mówi Izabela Robak, dyrektor rozwoju Polwax.

  Polwax szacuje, że przejęcie laboratoriów zwiększy przychody spółki o 7 mln zł. Wraz z akwizycją, Polwax przejął wszystkich pracowników zatrudnionych w Lotos Lab.

  Źródło: WNP