Koniunktura w przemyśle – raport GUS

  Dyrektorzy przedsiębiorstw z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają we wrześniu koniunkturę mniej optymistycznie niż przed miesiącem, ale podobnie jak przed rokiem.

  We wrześniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 3 (plus 7 w sierpniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 11%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  We wrześniu bieżący portfel zamówień oceniany jest niekorzystnie, na co wpływają pesymistyczne oceny zarówno krajowego, jak i zagranicznego portfela zamówień. Po obserwowanym od maja br. stopniowym spowolnieniu wzrostu bieżącej produkcji, we wrześniu br. jest ona nieznacznie ograniczana.

  Aktualna sytuacja finansowa jest oceniana nadal negatywnie, najgorzej od marca bieżącego roku. Nieznacznie zmniejszają się należności, natomiast opóźnienia płatności za sprzedane produkty zwiększają się w niewielkim stopniu w stosunku do sierpnia. Po dwóch latach utrzymywania się nadmiernych zapasów, we wrześniu przedsiębiorcy sygnalizują stan zapasów wyrobów gotowych jako przekraczający tylko nieznacznie poziom uznawany za wystarczający.

  Prognozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji są najmniej korzystne od stycznia bieżącego roku. Przewidywania w zakresie sytuacji finansowej są pozytywne, ale ostrożniejsze od formułowanych w sierpniu. Od czerwca przedsiębiorcy zapowiadają niewielkie redukcje zatrudnienia. W najbliższych miesiącach ceny wyrobów przemysłowych mogą pozostawać na dotychczasowym poziomie.

  Źródło: GUS