Pewność dobrego wyboru z katalogiem jesiennym DENIOS 2015

  Około ośmiu na dziesięć zakładów produkcyjnych w Polsce stosuje w codziennej pracy materiały niebezpieczne, albo je wytwarza. Co jest potrzebne, aby przy posługiwaniu się takimi materiałami i ich składowaniu zagwarantować maksimum bezpieczeństwa? Jak bezpiecznie ulokować te substancje zgodnie z aktualnymi przepisami? Na pytania te klienci DENIOS znajdą odpowiedzi w świeżo wydrukowanym katalogu jesiennym 2015.

  Wypróbowany standard i nowości

  Długoletnie doświadczenie DENIOS, jako producenta i dostawcy magazynów materiałów niebezpiecznych i wyrobów do ochrony pracowników i środowiska w zakładzie pracy zaowocowało dużą liczbą produktów. Prawie 500-stronicowy nowy katalog jesienny, jak zwykle oferuje wszystko, co konieczne do codziennej pracy z substancjami niebezpiecznymi. Oprócz wielu sprawdzonych na całym świecie produktów zawiera także interesujące nowości. Szafy ekologiczne PolyStore wykonane z odpornego na czynniki atmosferyczne i uderzenia polietylenu, są dowodem, że również stosunkowo niewielkie rozwiązania mogą oferować maksymalne bezpieczeństwo. Zapewniają wysoką odporność na oleje, kwasy i ługi oraz nadają się do natychmiastowego użytku.

  Kompetencje i różnorodność

  Katalog DENIOS jest znany wśród decydentów i fachowców z tego, że oferuje o wiele więcej, niż tylko bogaty asortyment produktów. Znajdują się w nim liczne informacje o aktualnych przepisach prawa i przykłady praktycznych zastosowań. Wraz z katalogiem klienci otrzymują także aktualny program szkoleń akademii DENIOS. Pracownicy biorący udział w szkoleniach o szerokiej tematyce mogą np. zdobywać kwalifikacje fachowe albo przyswajać sobie zasady prawidłowego postępowania z materiałami niebezpiecznymi.

  www.denios.pl