Konkurs ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową

  Firma ASTOR już po raz dwunasty zaprasza studentów kierunków technicznych do zgłaszania prac do Konkursu ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i szansa na udany start w życie zawodowe.

  Konkurs ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową organizowany jest od 1998 roku przez firmę ASTOR Sp. z o.o. – dystrybutora nowoczesnych technologii dla przemysłu.

  Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana m.in. z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Studenci, przygotowujący takie prace, mogą liczyć na wsparcie i konsultacje merytoryczne ze strony specjalistów z firmy ASTOR.

  Jury konkursu ocenia: innowacyjność, poziom technicznego wykonania pracy, możliwość wdrożenia rozwiązania w praktyce, złożoność opisywanego zagadnienia, ilość produktów z oferty ASTOR wykorzystanych w pracy, poziom integracji poszczególnych elementów systemu oraz stopień wykorzystania zaawansowanych funkcji produktów.

  W dotychczasowych edycjach do Konkursu zgłoszono ponad 100 prac z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a wśród laureatów są absolwenci m.in. Politechniki Krakowskiej, Poznańskiej, Łódzkiej, Częstochowskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Opolskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

  w Szczecinie.

  Prace nagradzane w Konkursie ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową  prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny, obejmują oryginalne rozwiązania i niejednokrotnie są wdrażane w przemyśle, a w większości przypadków stanowią o rozwoju kariery zawodowej absolwenta. Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu są również obecni pracownicy firmy ASTOR.

  Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody pieniężne:

  I miejsce – 5000 zł

  II miejsce – 3000 zł

  III miejsce – 1500 zł

  Prace dyplomowe do tegorocznej, XII edycji konkursu, można zgłaszać do 30 września 2010. Ewentualne pytania prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: konkursprac@astor.com.pl lub telefonicznie pod numer: 012 428-63-82.

  Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

  www.edukacja.astor.com.pl

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec roku, a jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Automatyki oraz na stronie www.astor.com.pl

  Jury konkursu ma prawo do nieprzyznania nagrody głównej w przypadku, gdy zgłoszone prace nie spełniają wymaganych standardów.

  Patronat Medialny nad Konkursem ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową:

  magazyny: APA – Automatyka Podzespoły Aplikacje, Napędy i Sterowanie, PAR – Pomiary Automatyka Robotyka, Control Engineering Polska, Utrzymanie Ruchu.

  portale: students.pl, studentnews.pl, praktykanci.pl, mediafm.net,  Serwis PAP poświęcony polskiej nauce: naukawpolsce.pap.pl, wortal automatykaonline.pl, portal automatykaB2B.pl, serwis automatyka.pl oraz Biuletyn Automatyki.

  Partnerem Konkursu jest Studenckie Forum Business Centre Club.