Firmy inwestują w oszczędzanie energii

    Podpisana w kwietniu br. umowa pomiędzy Odlewnią Żeliwa S.A. w Zawierciu a firmą GLOBAL RC Sp. z o.o. w Katowicach dotycząca poprawy efektywności energetycznej weszła w fazę realizacji.

    5 maja na piecach cynkowniczych i piecach rozlewniczych metalu rozpoczęto montaż urządzeń redukujących zużycie energii elektrycznej.

    W zakres umowy wchodzi zakup i zamontowanie aparatury Power Optimizer zmniejszającej zużycie energii elektrycznej o minimum 10 proc. na urządzeniach, na których zostanie zamontowana. Optymalizacja w tym przypadku polega na zmniejszeniu rezystancji (oporu) przewodów poprzez zwiększenie współczynnika przewodności. Przewidywane jest zamontowanie urządzeń na piecach żarzalniczych typ BIRLEC oraz na piecach cynkowniczych i piecach rozlewniczych typ OOC-40.

    Celem inwestycji jest obniżka kosztów wytwarzania wyrobów poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesach technologicznych. – W ostatnich latach notuje się stały wzrost kosztów energii elektrycznej. W roku ubiegłym wyniósł on ok. 30 proc. Koszt energii stanowi znaczącą pozycję w ogólnych kosztach wytwarzania, dlatego oszczędne gospodarowanie energią elektryczną ma dla Odlewni szczególne znaczenie – mówi Marian Bąk, prezes firmy.

    Odlewnia Żeliwa S.A. w Zawierciu wchodzi w skład GWARANT Grupy Kapitałowej S.A. Realizowany projekt wpisuje się w plany rozwojowe firmy i całej grupy zakładające systematyczne obniżanie energochłonności i materiałochłonności procesów technologicznych, a tym samym obniżkę kosztów wytwarzania i zwiększanie konkurencyjności wyrobów.