Konsorcjum Stali wyda 55 mln na inwestycje

    Konsorcjum Stali planuje w latach 2016-2018 wydać 55 mln zł na rozbudowę oddziałów w Lublinie, Zawierciu i Warszawie Rembertowie.

    Rada Nadzorcza Konsorcjum Stali S.A. zatwierdziła przyjęty przez Zarząd spółki plan inwestycyjny. Przedsiębiorstwo przeznaczy 55 mln zł na rozbudowę swoich oddziałów na terenie trzech nieruchomości: w Lublinie przy ul. Blacharskiej, w Zawierciu przy ul. Paderewskiego oraz w Warszawie Rembertowie przy ul. Stężyckiej.

    W tych miejscach powstaną budynki produkcyjne, magazynowe i punkty sprzedaży. Inwestycje będą obejmować również wyposażenie obiektów w niezbędne urządzenia.

    Inwestycje mają być finansowane częściowo ze środków własnych wypracowanego przez spółkę zysku, a częściowo ze środków zewnętrznych. Budowa oddziałów terenowych ma wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku i umożliwić dalszy rozwój.

    Autor: PAP/Konsorcjum Stali