Kontrola ultradzwiękowa – Wykorzystanie ultradźwięków w prognozowanym utrzymaniu ruchu

Właściciele zakładów produkcyjnych stawiają czoła wielu wyzwaniom, m.in. takim, jak przedłużenie żywotności i poprawa wydajności sprzętu, dla zapewnienia wysokiej jakości produktów i efektywności działania. Czasami jednak przychodzi im działać przy bardzo ograniczonych środkach, przy mniejszej liczbie personelu, w krótszym czasie i w obliczu większych wymagań.

Jak sprostać potrzebie wzrostu produktywności wobec tych wyzwań? Wiele przedsiębiorstw zwraca się w kierunku prognozowanego utrzymania ruchu (ang. predictive maintenance – PdM – więcej na ten temat w poprzednim wydaniu, w artykule „Zarządzanie prognozowanym utrzymaniem ruchu”). W USA przeprowadzono niedawno ankietę, w której 32 proc. przedsiębiorstw  oświadczyło, że w praktyce realizuje program PUR, natomiast ponad 40 proc. zadeklarowało, że wdraża taki program.

Prognozowane utrzymanie ruchu wyprzedza o krok program zapobiegawczego UR (ang. Preventive Maintenance – PM). O ile program ZUR włącza regularnie zaplanowane zdarzenia do programu utrzymania ruchu, dla przedłużenia żywotności danego elementu, o tyle program PUR wymaga stałego kontrolowania stanu elementów krytycznych, by możliwe było przewidywanie i zapobieganie niepotrzebnym przestojom.

Fot. 1. Przyrządy ultradźwiękowe są lekkie i łatwe w użyciu.

W przeszłości wdrożenie programu PUR było trudne i kosztowne. Obecnie dostępne są mniej skomplikowane i bardziej ekonomiczne metody. Jedną z takich wypróbowanych metod, możliwych do zastosowania w skutecznym programie PUR, jest kontrola ultradźwiękowa.

Do wykrywania nieszczelności i stałej kontroli stanu elementów można wykorzystać akustyczne przyrządy ultradźwiękowe o wysokiej jakości. Przyrządy te charakteryzują się niewielką wagą, uniwersalnością zastosowań oraz zdolnością przeprowadzania nieniszczących badań (fot. 1). Po pełnym wdrożeniu do programu PUR mogą one być wykorzystywane jako pomoc przy zapobieganiu niepotrzebnym przestojom i naprawom.

Badanie ultradźwiękowe polega na odsłuchaniu charakterystyki dźwiękowej elementów. Służący do tego przyrząd może być dodatkowo wyposażony w sygnalizator, ostrzegający przed bieżącymi problemami i awariami. Takie badanie, ze względu na unikatowe właściwości ultradźwięków, umożliwia szybkie wykrycie i rozpoznanie problemów ze sprzętem.

 Fot. 2. Identyfikacja dokonywana jest przez kontakt bądź skanowanie.

Badanie jest szybkie i dokładne. Wysokiej jakości przyrząd pozwala odróżnić i wyizolować przyczynę problemu, która może nie być wykrywalna przy użyciu innych technologii. Dzięki temu można dokonać naprawy zanim jeszcze nastąpi poważne uszkodzenie lub przestój.

Przy wdrażaniu technologii ultradźwiękowej zaleca się, jako część programu PUR, wprowadzanie kolejnych działań, które można modyfikować w celu dopasowania do określonych operacji i potrzeb urządzenia.

Autor: Audra Hoover, CTRL Systems, USA