Kontrola zużycia mediów

    Energia elektryczna, woda czy gaz to podstawowe media bez których przedsiębiorstwa nie mogłyby funkcjonować. Opłaty za korzystanie z nich mają duży wpływ na koszty produkcji czy funkcjonowania firmy. Media warto więc kontrolować i ograniczać ich wykorzystanie. Służy temu e-usługa do monitorowania i optymalizacji zużycia mediów wdrażana przez firmę AB Industry.

    Oblicza się, że podczas wydobycia 1 kg węgla zużywane są 3–4 l wody, wyprodukowanie 1 kg papieru to już 70 l wody, a 1 kg aluminium potrafi pochłonąć nawet 1200 l wody. Do tego dochodzą koszty innych mediów, które również są niezbędne przy produkcji przemysłowej. Innowacyjna e-usługa wdrażana przez AB Industry polega na monitorowaniu i kompleksowej optymalizacji zużycia mediów. Zalicza się do nich m.in. energia  elektryczna, woda, gaz, ścieki, para, ciepło. System może ponadto monitorować pracę urządzeń czy emisję CO2. Wdrożony system nadzoruje przebieg procesów zachodzących w monitorowanym obszarze. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych pomiarów, ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych. Informacje zbierane przez urządzenia pomiarowe w obiekcie klienta są przetwarzane wewnątrz firmy lub też mogą być przesyłane łączem internetowym na serwery AB Industry. Tam są przetwarzane przez specjalną aplikację i analizowane przez inżynierów. Odbiorca e-usługi może mieć dostęp do wyników analizy on-line, niezależnie miejsca położenia przedsiębiorstwa w Polsce czy na świecie. Dzięki temu nie obciążana jest wewnętrzna infrastruktura informatyczna firmy korzystającej z e-usługi. W konsekwencji możliwe jest odpowiednie dobranie taryfy do potrzeb firmy i obniżenie kosztów działalności firmy związanych z wykorzystywaniem mediów.

    Projekt e-usługi wdrażanej przez AB Industry jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Innowacyjność produktu została doceniona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która w listopadzie br. przyznała AB Industry pierwsze miejsce w konkursie na Najbardziej innowacyjną e-usługę 2009 r.

    www.automatyka.abindustry.com