Korzyści płynące z integracji

Roland Kulanek, Rockwell Automation

Roland Kulanek, Account Manager CSM w firmie Rockwell Automation:

Wśród dostępnych na rynku systemów do zarządzania produkcją jest wiele aplikacji różniących się możliwościami oraz przeznaczeniem. Producenci oprogramowania starają się odpowiadać na wymagania użytkowników przez ciągłe rozwijanie i implementację wdrożonych rozwiązań. Jedną z najważniejszych funkcji jest pełna integracja z istniejącym oprogramowaniem biznesowym, a także ze środowiskiem produkcyjnym.

Integracja z oprogramowaniem biznesowym umożliwia świadome podejmowanie decyzji i raportowanie na poziomie zarządczym i finansowym, reagowanie na zmiany toczące się wokół przedsiębiorstwa. Natomiast integracja ze środowiskiem produkcyjnym pozwala na pozyskiwanie danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym, wprowadzanie korekt planów produkcyjnych, a także daleko idącą predykcję dotyczącą czynności serwisowych urządzeń oraz maszyn na hali produkcyjnej.

Ponadto, z punktu widzenia przyszłego użytkownika, a także wdrożenia rozwiązań umożliwiających zarządzanie produkcją (np. oprogramowanie typu MES), najważniejsze są poszczególne funkcje integracji ze środowiskiem przedsiębiorstwa w odniesieniu do specyfiki i organizacji produkcji.

Należy mieć pełną świadomość, że nie ma jednego gotowego rozwiązania, możliwego do implementacji w zakładzie automotive produkującym samochody/części do samochodów, a także w branży zupełnie odmiennej, jak FMCG czy Life Science.