Korzyści płynące z outsourcingu

    Marek Fajferek, dyrektor ds. rozwoju produktu w firmie Flukar – Grupa Jasol

    Powierzenie gospodarki smarowniczej firmie zewnętrznej jest korzystne finansowo, a także bezpieczniejsze z punktu widzenia odpowiedzialności za aparaturę wartą miliony. Coraz więcej firm zapewnia usługę kompleksowej opieki nad swoim środkiem smarowym, co jest spowodowane rosnącymi potrzebami monitoringu zaawansowanych środków smarowych.

    Na rynku tych usług panuje coraz większa konkurencja, a zleceniobiorcy prześcigają się w nowych pomysłach na zapewnienie opieki układów centralnego smarowania. Sprzyja to rozwojowi przemysłu, który wciąż poszukuje coraz to nowszych rozwiązań.

    Firmy, które decydują się na zlecenie dozorowania układu centralnego smarowania na zewnątrz, są odważniejsze w swoich działaniach ze względu na ograniczenie odpowiedzialności związanej z ewentualnymi błędami możliwymi do popełnienia podczas utrzymania układu. Gospodarka smarownicza zostaje przeniesiona na zewnątrz zakładu i zajmują się nią fachowcy doświadczeni w branży środków smarowych.

    Bardzo ważnym aspektem w tej dziedzinie są również badania oleju. W dużych układach należy go monitorować w równych odstępach czasowych oraz zbierać dane, które posłużą jako materiał pozwalający uniknąć przestojów i błędów związanych z dalszą eksploatacją maszyn. Doświadczenie i wyniki, które zostają zdobyte w takim procesie, są korzystne zarówno dla właściciela układu, jak i dla firmy zajmującej się serwisem olejowym.