Kryzys nie zahamował rozwoju outsourcingu logistycznego

  W sytuacji dostosowywania się firm do kryzysu, decyzje o oddaniu obsługi logistycznej w ręce wyspecjalizowanych firm podejmowane były w bardziej rozważny sposób, w oparciu o dogłębne analizy korzyści wynikających z outsourcingu logistyki. – ocenia Adriana Zając, Business Development Manager firmy Fiege.

  Z obserwacji tej spółki wynika, że coraz częściej klienci poszukują rozwiązań indywidualnych, pozwalających na obsługę skomplikowanych procesów, wykraczających poza zwyczajowe przewiezienie dóbr z jednego punktu do drugiego, czy też masowe składowanie towarów.

  – Od firm logistycznych oczekuje się dziś wysokiej jakości usług, optymalizacji procesów i kosztów, a także niestandardowych rozwiązań wspieranych wysokiej klasy systemami informatycznymi. – mówi Adriana Zając. – Firmy decydujące się na współpracę z operatorem logistycznym poszukują więc takiego partnera biznesowego, który nie tylko zrozumie jego potrzeby, lecz również będzie wspierał jego rozwój, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

  Ocenia ona, że rynek usług logistycznych w Polsce jest stosunkowo młody w porównaniu z sąsiednimi krajami, w szczególności należącymi do Unii Europejskiej. Taka sytuacja jest doskonałym punktem wyjścia do szybkiego rozwoju branży logistycznej. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, podkreśla Zając, że duża część klientów operatorów logistycznych to klienci korporacyjni, działający globalnie, mający bogate doświadczenia w zakresie outsourcingu logistyki. Takie firmy oczekują usług zgodnych z najwyższymi standardami obowiązującymi nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. „Te wysokie oczekiwania wobec usługodawców logistycznych są gwarantem rozwoju logistyki na najwyższym poziomie” – uważa przedstawiciel Fiege.

  Centralne położenie Polski w Europie oraz wciąż stosunkowo niskie koszty związane z produkcją i usługami powodują, że często nasz kraj wybierany jest jako miejsce, z którego obsługiwany jest cały region Europy Centralnej i Wschodniej. Dlatego wzrasta liczba wielkopowierzchniowych magazynów centralnych. Obszarem, w którym najprężniej rozwijają się usługi logistyczne jest centralna Polska (okolice Warszawy oraz rejon Piotrkowa Trybunalskiego/Łodzi), Dolny i Górny Śląsk, Poznań oraz ośrodki związane z transportem morskim – Gdynia/Gdańsk i Szczecin. Najsłabiej usługi logistyczne rozwinięte są na wschodzie Polski.

  – Obserwując rozwój naszych sąsiadów można jednak spodziewać się, że w ciągu najbliższych kilku lat wzdłuż naszej wschodniej granicy pojawią się nowe ośrodki logistyczne, pełniące funkcje magazynów centralnych dla regionu powiększonego o Ukrainę, Białoruś, Rosję i kraje bałtyckie. – stwierdza Adriana Zając.