GE Hitachi kolejnym partnerem PGE w energetyce jądrowej

  PGE Polska Grupa Energetyczna oraz GE Hitachi Nuclear Energy Americas podpisały memorandum o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Współpraca ma na celu zbadanie możliwości zastosowania reaktorów ABWR oraz ESBWR w projektowanej pierwszej elektrowni jądrowej Polsce, a także możliwości przyszłej współpracy przemysłowej obu partnerów.

  W dniu 1 marca 2010r. zarząd PGE podpisał memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy z firmą GE Hitachi. Memorandum przewiduje wspólne działania w zakresie przeprowadzenia studium wykonalności dla rozwoju technologii reaktorów jądrowych ABWR i ESBWR w Polsce do 2020 wraz z potencjalną ich budową i eksploatacją w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Ponadto obie firmy potwierdziły, że równolegle będą prowadzić rozmowy nad potencjalnym partnerstwem przemysłowym przy projekcie jądrowym w Polsce.

  ABWR (Advanced Boiling Water Reactor – udoskonalony wodny reaktor wrzący) i ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor – ekonomiczny uproszczony wodny reaktor wrzący) to dwa nowoczesne reaktory trzeciej generacji oferowane przez GE Hitachi Nuclear Energy. Charakteryzuje je bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa i dobre parametry ekonomiczne. Reaktory te wchodzą w skład rodziny reaktorów BWR (wodne reaktory wrzące) z nowymi zastosowanymi rozwiązaniami, w tym zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa.

  Rozwój reaktorów BWR rozpoczął się na początku lat 50. Obecnie BWR zajmują drugie miejsce wśród technologii jądrowych. Do dziś pracują 94 reaktory BWR, głównie w USA i Japonii, ale też w Europie (w Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Niemczech). Reaktory ABWR GE Hitachi pracują w Japonii, a ich budowa jest planowana w USA.

  Memorandum podpisane 1 marca br. nie zawiera klauzuli wyłączności pomiędzy obiema spółkami w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. GE Hitachi jest kolejnym partnerem, z którym PGE podjęła współpracę w zakresie energetyki jądrowej. W listopadzie 2009 r. zostało podpisane pierwsze Memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy PGE z francuską firmą EDF w zakresie zbadania wykonalności budowy reaktora w technologii EPR. PGE planuje w najbliższym czasie podpisać podobne porozumienia z innymi partnerami posiadającymi doświadczenie w budowie i eksploatacji reaktorów jądrowych.

  PGE Polska Grupa Energetyczna rozważa budowę dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy ok. 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem oddanie do użytku pierwszego bloku mogłoby nastąpić do końca 2020 roku, a następnych bloków co dwa lub trzy lata.