Książki

Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych

Wilibald Winkler, Andrzej Wiszniewski

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, str. 454, cena 62 zł 

Książka dwóch absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz Wrocławskiej poświęcona zagadnieniom automatyki zabezpieczeniowej systemów elektroenergetycznych. Podstawowym zadaniem takich systemów jest ochrona przed skutkami awarii. Przeznaczona jest zarówno dla studentów wydziałów elektrycznych uczelni technicznych, jak i inżynierów zajmujących się projektowaniem oraz eksploatacją systemów automatyki zabezpieczeniowej w energetyce.

Podręcznik rozpoczyna wprowadzenie poruszające zagadnienia ogólne związane z tematyką automatyki zabezpieczeniowej oraz zagrożeniami związanymi z zakłóceniami w systemach energetycznych (zwarcia, przeciążenia, awarie). Kolejne rozdziały poświęcone są sygnałom – zarówno analogowym, jak i cyfrowym. Ich zbieraniu, przesyłaniu oraz przetwarzaniu poświęcone są kolejne części książki. Dalej autorzy poruszają problematykę funkcji i kryteriów zabezpieczeniowych, a także podejmowaniu decyzji w automatyce zabezpieczeniowej. Następne rozdziały poświęcone są automatyce zabezpieczeniowej w różnego rodzaju elementach systemów energetycznych: liniach energetycznych, transformatorach i autotransformatorach, szynach zbiorczych, generatorach, blokach generator-transformator, silnikach elektrycznych. Przedostatni rozdział poświęcony jest automatyce przeciwawaryjnej i poawaryjnej, natomiast ostatni – przyszłości automatyki elektroenergetycznej.

Autorzy zadbali o podbudowę teoretyczną zagadnień, o których piszą – podręcznik pełen jest wzorów potrzebnych do obliczeń niezbędnych elementów układów, schematów i wykresów. Książkę uzupełnia wykaz najważniejszych oznaczeń i symboli graficznych, bogata lista literatury, a poruszanie się po materiale ułatwia zamieszczony skorowidz. 


Programowanie sterowników przemysłowych

Jerzy Kasprzyk, Sprawna i efektywna organizacja

Harvard Business Review

Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, str. 306, cena 42 zł 

Genezę powstania książki autor wyjaśnia w pierwszych słowach przedmowy – „Sterowniki programowalne (PLC) są nieodłącznym elementem systemów automatyki i sterowania wszelkiego rodzaju maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych. Stąd też coraz większe zapotrzebowanie na literaturę fachową dotyczącą ich zastosowania, a zwłaszcza programowania”.

W podręczniku opisano podstawy, zasady i przykłady programowania sterowników PLC. Za przykładowe narzędzie do programowania posłużył autorowi pakiet Concept połączony z symulatorem kilku rodzin sterowników Modicon. Zasady programowania zgodne są z zaleceniami IEC 61131-3.

Książka w wyczerpujący sposób prezentuje:

  • podstawy budowy i działania oraz sprzęt sterowników PLC,
  • typy danych i deklaracje zmiennych,
  • jednostki organizacyjne programowania,
  • języki programowania tekstowe (IL, ST) oraz graficzne (LD, FBD),
  • sekwencyjne schematy funkcjonalne (SFC),
  • funkcje i bloki funkcjonalne standardowe,
  • deklarowanie konfiguracji,
  • nowoczesne narzędzia programujące.

Podręcznik jest bogato ilustrowany przykładami programowania. Zawiera także spis literatury, definicje wybranych pojęć zgodnie z normą IEC 61131, a także słownik ważniejszych terminów i skrótów angielskich. Całość zamyka skorowidz ułatwiający odnalezienie interesującego tematu. Książka polecana jest studentom kierunków technicznych oraz inżynierom i technikom zainteresowanym problematyką programowania sterowników.