Separatory tłuszczu LIPATOMAT

Separatory tłuszczu LIPATOMAT do pracy ciągłej ze stali nierdzewnej.

Separatory tłuszczu Lipatomat są w pełni automatycznie pracującymi systemami. Są przeznaczone do instalacji jako wolnostojące, dlatego mają zawory, które obsługiwane są automatycznie i elektrycznie. Poprzez kolanka szklanych rur i przezroczyste węże można śledzić odpływ tłuszczu/oleju i zanieczyszczeń do zbiorników. Wariant, który jest dla użytkownika najbardziej komfortowy, obejmuje program sterowania z automatyczną aktywacją wszystkich urządzeń i osprzętów w separatorze.

• Separator świeżego tłuszczu z automatycznym urządzeniem czyszczącym.

• Wolnostojący.

• Zastosowanie:
– Separatory tłuszczu LIPATOMAT, wykonane ze stali szlachetnej, materiał 1.4301, przeznaczone są do montażu w budynkach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
– Separator zawiera dwie zamknięte beczki oczyszczające (względnie zbiorniki) gromadzące tłuszcz i osad.
– Materiały gromadzone są w beczkach poprzez automatyczne otwieranie zaworów spustowych. Pełne beczki można w bardzo łatwy sposób wymienić na puste.

• Zalety produktu:
– 90% całkowitej zawartości nie jest opróżniana, co powoduje znaczną redukcję kosztów oczyszczania zbiornika i redukuje zużycie wody pitnej
– we wnętrzu separatora nie gromadzą się ani nie zalegają tłuszcze
– możliwy jest proces oczyszczania bez przerywania pracy zakładu przemysłowego, kuchnia nie musi brać odpowiedzialności za proces oczyszczania
– w czasie procesu oczyszczania nie jest wymagana obecność samochodu asenizacyjnego. Nieczystości w postaci tłuszczu lub osadu zbierane są w specjalnie przeznaczonych do tego celu beczkach.
– izolacja termiczna newralgicznych
części separatora
– konstrukcja jednozbiornikowa
– podgrzewanie zawartości tłuszczu

• Separator w pełni zgodny z normą EN-PN 1825

• Montaż separatora świeżego tłuszczu (separator do częściowego oczyszczania) szczególnie opłaca się wszędzie tam, gdzie technicznie trudne jest oczyszczanie separatora za pomocą pojazdów asenizacyjnych lub nie można przerwać ciągłości pracy zakładu produkcyjnego.