Liquiphant FTL51 – wibracyjny sygnalizator poziomu dla Przemysłu 4.0

Nowa wersja sygnalizatora Liquiphant FTL51 – Pionierskie rozwiązanie

Pierwszy wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0

Korzyści:
– Proste uruchomienie bez konieczności kalibracji w różnych mediach

– Uniwersalna zasada pomiaru, możliwa do stosowania we wszystkich cieczach

– Maksymalna bezpieczeństwo dzięki Heartbeat Technology poprzez wykrywanie korozji widełek w czasie rzeczywistym

– Weryfikacja bez przerywania procesu dzięki Heartbeat Technology

– Test kontrolny uruchamiany naciśnięciem przycisku w sterowni lub bezpośrednio na urządzeniu

– Bezpieczna konstrukcja: urządzenie opracowane zgodnie z normą PN-EN 61508 do bezpośredniego stosowania w aplikacjach o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 i SIL3 w redundancji homogenicznej

– Dostęp za pośrednictwem protokołu Bluetooth® i urządzenia mobilnego celem sprawdzenia stanu i dostępu do dokumentacji urządzenia

– Minimum czynności konserwacyjnych: możliwość aktywacji okresowych testów kontrolnych wg SIL i WHG za pomocą przycisku bez demontażu urządzenia i przerywania procesu. Prosty i intuicyjny asystent testu kontrolnego w aplikacji SmartBlue zapewnia jego poprawne wykonanie.

Liquiphant wykonują obecnie wiele zadań związanych z automatyzacją procesów: zarówno zabezpieczenie przed przelaniem, jak i przed suchobiegiem. Jednak nawet najprostsza zasada pomiaru musi dostosować się do wymogów cyfrowej zmiany. Nadszedł czas, aby wyposażyć tego typu czujnik do zadań jutra. Każdy, kto dzisiaj przygotowuje swą firmę do ery cyfrowej, musi zoptymalizować zarówno technikę pomiaru poziomu, jak i technologię IT. To wymaga, aby czujniki dostarczały odpowiednie dane, umożliwiające optymalizację procesów.

W technologicznej mapie drogowa ku „czujnikom procesowym 4.0”, organizacja NAMUR wymaga zapewnienia drugiego, mobilnego kanału komunikacji z czujnikiem, a czujnik powinien dostarczać dane dla konserwacji profilaktycznej i optymalizacji procesu. Jednocześnie, informacje o produkcie takie, jak instrukcje czy certyfikaty, powinny być dostępne przez cały czas lokalnie, na miejscu. Operator może obecnie komunikować się z sygnalizatorem Liquiphant za pomocą aplikacji SmartBlue opracowanej przez Endress+Hauser. Aplikacja ta zapewnia dostęp do wszystkich danych produktu oraz danych diagnostycznych.

Znacznie przyśpiesza to wykonanie inspekcji systemów, zwłaszcza w miejscach trudnodostępnych, gdzie wykonanie konserwacja wymaga korzystania z rusztowań. Sygnalizatory Liquiphant nowej generacji zapewniają sygnalizację stanu sygnalizatora poziomu za pomocą kontrolek LED lub funkcji diagnostycznych Heartbeat Technology w aplikacji SmartBlue. Oprócz bieżącej diagnostyki, weryfikacja z użyciem Heartbeat Technology umożliwia tworzenie kompletnej dokumentacji punktu pomiarowego. Nowo opracowany asystent SIL umożliwia w prosty sposób uruchomienie okresowego testu funkcjonalnego.