Lotos Oil z Medalem Europejskim dla serwisu olejowego

  Działania zespołu Serwisu Olejowego Lotos Oil wyróżniono Medalem Europejskim. Nagroda ta jest rekomendacją wystawioną wyróżnionym usługom przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz jedną z najważniejszych dla przedsiębiorców instytucji w UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

  Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem od chwili ustanowienia10 lat temu, jest wsparcie polskich produktów i usług na rynku Unii. Wśród wyróżnionych w tegorocznej edycji obok Lotos Oil znalazły się m.in.: Energomontaż-Południe, Kopalnia Soli Wieliczka, Mostostal Puławy, Nordea, Główny Instytut Górnictwa, Pentor, Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, Presspublica, Rossmann, Polski Koks SA i Wandalex.

  – Przede wszystkim gratuluję tym wszystkim, którzy codziennie udowadniają, że powołanie serwisu było ważną cezurą w historii spółki – podkreśla Jacek Neska, prezes Lotos Oil. – Zespół kierowany przez Marka Dębińskiego, nie tylko mnie zaskakuje swoimi pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami. Najlepszym świadectwem ich umiejętności, profesjonalizmu i zaangażowania jest zadowolenie klientów z kilku krajów. W tym roku intensyfikujemy działania związane z poszerzaniem zakresu oferowanych przez Serwis Olejowy usług w Polsce. Nadal też, chcemy wspierać aktywność na rynkach zewnętrznych, gdzie działania doradcze i konsultacje specjalistów z Serwisu Olejowego skutecznie wspierają sprzedaż produktów – podsumowuje prezes Neska.

  Serwis Olejowy postrzegany jest od dawna, jako jedno z narzędzi utrzymania ruchu. W zależności od przyjmowanych koncepcji oraz dostępnych środków budżetowych jego rola jest mniej lub bardziej istotna. Trendem zauważalnym od kilku lat i coraz silniej obecnym w Polsce jest outsourcing utrzymania ruchu z wykorzystaniem monitoringu maszyn i środków smarnych, jako narzędzia zwiększającego efektywność. W zależności od perspektywy czasowej użytkownicy maszyn, lub firmy odpowiedzialne za ich utrzymanie, stawiają Serwisowi Olejowemu określone zadania. – Najefektywniejsze jego wykorzystanie to prowadzenie monitoringu za pomocą analiz olejowych. Wykonany na wstępie audyt określa zakres i częstość analiz, pozwala też zunifikować środki smarne – opowiada Sławomir Poszelężny, szef Biura Rozwoju i Serwisu Olejowego Lotos Oil.

  Prawidłowo realizowany serwis olejowy pozwala na wyeliminowanie wielu kosztów, związanych nie tylko ze stratami setek litrów płynów eksploatacyjnych, ale i awarii będących następstwem występujących w ciągach technologicznych, czy zespołach roboczych nieprawidłowości.

  – Trudno wyobrazić sobie bezawaryjną pracę ciągów technologicznych bez zachowania staranności o stosowanie dobrych i sprawdzonych produktów, systematyczne czyszczenie układów roboczych, poprawny monitoring środka smarnego z wyznaczaniem w oparciu o dane eksploatacyjne i wyniki analiz przyczyn – podsumowuje Marek Dębiński, kierownik działu Serwisu Olejowego Lotos Oil. – Wszystkim wahającym się zawsze przedstawiam pewną alternatywę. Łączny koszt wymiany oleju przekracza trzykrotnie jego wartość. Czy nie jest to wystarczająca przesłanka by dbać o jego jakość? A jeżeli dodamy do tego jeszcze następstwa awarii? Czy nie lepiej postawić na sprawdzone, efektywne i wypróbowane metody, jakimi dysponuje nasza ekipa – pyta Dębiński.