Trelleborg zwiąksza zaangażowanie w wałbrzyskiej strefie

    Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wałbrzych Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” otrzymał Trelleborg Automotive Poland Sp. z o.o.

    Dostawca planuje stworzenie dodatkowej linii produkcyjnej, na której produkowane będą gumowe węże do samochodowych układów chłodzenia i klimatyzacji.

    Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 0,5 mln zł oraz zatrudnienie 10 pracowników.

    Zakończenie inwestycji ma nastąpić najpóźniej do końca grudnia 2011 r.