Lotos: Program 10+ na ukończeniu

    Do formalnego zakończenia realizacji Programu 10+ pozostało jeszcze kilka miesięcy, choć według spółki stan zaawansowania prac wynosił na koniec III kwartału 99,81 proc. – W tym roku zakończą się prace budowlane. W lutym lub marcu wszystkie instalacje będą już normalnie produkować – mówi prezes Lotosu Paweł Olechnowicz.

    W tej chwili trwa włączanie do ruchu instalacji MHC, która pozwoli na pogłębienie przerobu ropy przez gdańską rafinerię.

    – Pozostanie już tylko instalacja ROSE, której budowa zakończy się na przełomie listopada i grudnia – poinformował prezes Lotosu. Po jej uruchomieniu gdańska rafineria będzie w stanie w pełni wykorzystać powiększone moce produkcyjne (10,5 mln ton ropy rocznie).

    Jednocześnie od drugiego półrocza 2011 roku koncern rozpocznie spłacanie kredytów zaciągniętych na realizację programu. Według wiceprezesa spółki Mariusza Machajewskiego w przyszłym roku do spłacenia będzie około 40 mln dolarów. W roku 2012 kwota ta wzrośnie do ok. 100 mln dolarów.