Łożyska serii Life-Lube® firmy NSK poprawiają niezawodność procesu mycia warzyw

Przekrój zespołu łożyskowego Life-Lube® firmy NSK przedstawiający wkładkę ze stali nierdzewnej i system smarowania Molded-Oil.

Łożyska wykorzystywane w przemyśle spożywczym muszą spełniać wiele wymagań, które obejmują m.in długą żywotność, wysoką prędkość pracy, higieniczną konstrukcję i solidną technologię uszczelniania. Bez tych atrybutów zakłady spożywcze będą ponosić wyższe koszty konserwacji i doświadczać nieplanowanych przestojów produkcyjnych, które mają wpływ na ich rentowność. Aby przezwyciężyć powyższe problemy coraz większa liczba zakładów przetwórstwa warzyw wybiera serię Life-Lube® firmy NSK jako optymalne rozwiązanie łożyskowe do wymagających zastosowań, takich jak systemy mycia.

Zespoły łożyskowe Life-Lube® składają się z dwóch kluczowych elementów – pierwszy z nich stanowi oprawa z termoplastycznej żywicy poliestrowej (PBT) o dużej odporności na korozję, eliminująca ryzyko zanieczyszczeń związane z odpryskami od malowanych lub powlekanych powierzchni. Oprawa jest również wyposażona w uszczelki z gumy nitrylowej, które zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń i wody/środków czyszczących wykorzystywanych w cyklicznych procedurach zmywania. W porównaniu do łożysk standardowych jednostki Life-Lube® pozwalają użytkownikom znacznie zmniejszyć lub nawet wyeliminować roczne koszty związane z konserwacją i przestojami.

Drugi element stanowi wkładka ze stali nierdzewnej Life-Lube® wykorzystująca zastrzeżone przez NSK rozwiązanie Molded-Oil, która zawiera olej smarujący i żywicę poliolefinową, wystarczające na cały okres eksploatacji, dzięki czemu nie jest wymagane ponowne smarowanie, co również obniża koszty konserwacji.

Do coraz większej liczby zakładów spożywczych korzystających z zalet zespołów łożyskowych Life-Lube® dołączyła ostatnio firma zajmująca się przetwórstwem warzyw premium. Wcześniej zakład doświadczał częstych uszkodzeń łożysk zamontowanych na wysoko wydajnej linii do mycia marchwi, co powodowało liczne przestoje i ograniczało produkcję. Firma regularnie musiała wymieniać łożyska co sześć tygodni.

Podczas 12-miesięcznego testu zespołów łożyskowych Life-Lube® firmy NSK zamontowanych na linii mycia marchwi nie wystąpiły żadne uszkodzenia.

W ramach Programu Wartości Dodanej AIP firma NSK przeprowadziła analizę uszkodzeń łożysk i przegląd zastosowania. W szczególności firma NSK wykonała mapowanie procesu operacji mycia marchwi, co pozwoliło zidentyfikować przyczynę problemów z łożyskami. Analiza wykazała, że wnikanie zanieczyszczeń w postaci twardych cząstek oraz środków do intensywnego zmywania znacznie zmniejszało trwałość łożysk. W efekcie smar w łożyskach standardowych był wypłukiwany, co prowadziło do przedwczesnych uszkodzeń.

Zespół ekspertów NSK zarekomendował zastosowanie zespołów łożyskowych Life-Lube® z wkładkami Molded-Oil, a przeprowadzone później próby wykazały znacznie większą trwałość łożysk – po roku eksploatacji nie wystąpiły żadne uszkodzenia. Firma zajmująca się przetwórstwem warzyw odnotowuje obecnie znaczne roczne oszczędności kosztów dzięki skróceniu przestojów i konserwacji, a także zwiększonej produktywności.

Zespoły łożyskowe NSK Life-Lub są dostępne z otworami o średnicy od 20 do 40 mm, stanowiąc optymalne rozwiązanie do wszelkich operacji, w których nieunikniony jest kontakt z cieczami procesowymi. Oprawy są dostępne w różnych typach obejmujących wersje dwuśrubowe, czterośrubowe, stojące i naciągowe, co zapewnia elastyczność projektową.


NSK