Łożyska toczne – eksploatacja cz. 1

Większość łożysk wymaga działań konserwacyjnych w celu zapewnienia ich prawidłowej pracy i odpowiedniej trwałości, choć spotyka się też tzw. łożyska bezobsługowe, które są stosowane tam, gdzie dostęp oraz warunki pracy uniemożliwiają przeprowadzenie jakichkolwiek działań obsługowych. Jednak odbywa się to kosztem zachowania parametrów pracy. O ile jest to możliwe, konstrukcja urządzenia powinna być opracowywana z myślą o komforcie obsługi łożysk. Czynności eksploatacyjne, ich pracochłonność, są w znacznej mierze konsekwencją doboru łożyska i przyjętych na tym etapie uwarunkowań. Głównym zadaniem obsługi łożysk jest zapewnienie wydłużenia okresu ich trwałości, co w prostej linii wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń, w których łożyska zostały zastosowane.

Rys. 1. Pomiar temperatury łożyska

Łożysko jest zespołem wymagającym odpowiedniego traktowania – im troskliwsza opieka, tym lepsze uzyskuje się efekty (zachowanie właściwości użytkowych w określonym czasie). W przypadku łożysk profi laktyka eksploatacyjna przynosi ogromne korzyści.

Poniżej podano najważniejsze zalecenia dotyczące obsługi i obchodzenia się z łożyskami:

  • Łożysko należy składować i transportować w opakowaniu ochronnym do rozpoczęcia montażu. Odpowiednie pokrycie łożyska środkiem konserwującym i zastosowanie właściwie dobranego opakowania pozwala na wieloletnie magazynowanie. Trzeba tu jednak uwzględnić właściwości użytkowe takich elementów, jak: uszczelnienia (blaszki ochronne, gumowe uszczelki), smaru wypełniającego łożysko. Mogą one w znaczący sposób wpłynąć na okres składowania. Długie magazynowanie łożyska ma wpływ na zwiększony początkowy moment rozruchowy, który może utrzymywać się na podwyższonym poziomie w czasie od kilku do kilkudziesięciu godzin. Taka sytuacja wymaga monitorowania.

Autor: Radosław Morek