Straty w układach sprężonego powietrza

Kluczowe znaczenie ma dobór odpowiedniego systemu oraz jego konserwacja

Sprężone powietrze jest jednym z najczęściej stosowanych mediów w przemyśle, ale także takim, które jest najbardziej podatne na straty. W opracowaniu Departamentu Energii USA stwierdzono, że niewłaściwie zaprojektowane i eksploatowane systemy powietrzne w amerykańskich zakładach są źródłem strat rzędu od 1 mld do 3,2 mld USD rocznie. Statystyki te powstały przed skokowym wzrostem kosztów energii.

Ultradźwięki są często stosowane do identyfikacji wycieków w systemach sprężonego powietrza, szczególnie tam, gdzie nie są one łatwe do wykrycia, ponieważ otoczenie jest zbyt hałaśliwe albo przeciek jest na tyle niewielki, że nie powoduje słyszalnych dla człowieka dźwięków

Chociaż niemal wszystkie zakłady przemysłowe stosują sprężone powietrze w swoich procesach produkcyjnych, wielu kierowników ds. utrzymania ruchu nie zdaje sobie sprawy, że 20 do 50% tego powietrza ucieka w miejscach typowych podłączeń wskutek niewłaściwego ich zastosowania i przecieków z tym związanych, niewystarczającego nadzoru sprężarek albo złej konstrukcji systemu lub jego konserwacji. Według Scotta Stroupa, prezesa i założyciela Airometrix Mfg., Inc.(firmy konsultingowej specjalizującej się w testach eksploatacyjnych sprężarek, szkoleniach i obliczeniach systemów sprężonego powietrza) mniej niż 15% energii pobieranej przez sprężarki jest faktycznie zamieniane na pracę użyteczną na wyjściu z przewodu powietrza.