Ludzka twarz odchudzonej produkcji

Jakie kroki powinno się podjąć w organizacji, w której nie da się zastosować wielu standardowych rozwiązań odchudzonej produkcji, a jednak istotne usprawnienia wydają się absolutnie konieczne?

Paul Gormley wraz z kolegami z Przemysłowego Ośrodka Badawczo – Usługowego Uniwersytetu stanu Iowa (Center for Industrial Research & Service – CIRAS) uznali, że w takim przypadku należy zmienić podejście do koncepcji Lean Manufacturing. 

Opracowanie metod odchudzonej produkcji w zakładzie Goodwill Industries w stanie Iowa miało służyć podniesieniu wydajności

produkcji, czyli typowemu celowi tej koncepcji. Niecodziennym elementem projektu była konieczność uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych 

W Zakładzie Usługowym Goodwill Industries rocznie na stażu pracuje 200 osób. Zakład ten oferuje lokalnym firmom usługi w zakresie prac fizycznych, takich jak montaż, porządkowanie czy inwentaryzacja, a zadania te są wykonywane przez osoby niepełnosprawne, nieposiadające kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy lub z innych powodów mające trudności ze znalezieniem pracy. Firma Goodwill Industries zapewnia tym osobom płatny staż oraz możliwość uzyskania doświadczenia niezbędnego do zdobycia stałego zatrudnienia.

– Wdrażając zasady odchudzonej produkcji, zazwyczaj opracowuje się model procesów zakładający pewną normę dotyczącą zdolności pracowników – mówi Paul Gormley, opiekun klienta w CIRAS. Koncentrujemy się na samym procesie, przywiązując niewielką wagę do uwarunkowań poszczególnych pracowników, jednak w przypadku Goodwill Industries szczególną uwagę musieliśmy poświęcić indywidualnym możliwościom pracowników niepełnosprawnych. Było to zadanie nie tylko interesujące, ale i przynoszące dużo satysfakcji.