Obalanie mitów związanych z ERP

Zrozumieć prawdziwe zagrożenia dla majątku firm

Idea posiadania jednego rozwiązania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) dla wszystkich procesów biznesowych jest nadal popularna, jednak nie jest to zbyt dobry pomysł, w szczególności w firmach posiadających znaczny majątek. Zmieniające się wymagania w obszarach zgodności z regulacjami i zarządzaniem ryzykiem powodują zwiększoną presję na kierownictwo działów przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami i zwiększaniu standardów, tak aby stanowiły najlepsze dostępne rozwiązania dla ludzi, procesów i technologii.

Zmiany w architekturze dotyczące usług (SOA) i usług webowych nie są już ograniczeniem dla efektywności operacyjnej. Przyjęcie przez dużych dostawców oprogramowania strategii ukierunkowanych na platformy i adaptację architektury opartej na standardach zatarło granicę pomiędzy rozwiązaniami tworzonymi przez dużych dostawców ERP a innymi, dostarczającymi specyficzne, krytyczne dla biznesu funkcje.

Wokół wartości, możliwości i wdrażania rozwiązań ERP w zakładach przemysłowych z dużym majątkiem powstało wiele mitów. Obalenie tych mitów pomoże decydentom w takich firmach lepiej zrozumieć i oszacować ryzyko.