Macrologic: umowa z Grupą EKO-ŚWIAT

Macrologic realizuje projekt wdrożenia systemów ERP i CRM w Grupie EKO-ŚWIAT. Grupa specjalizuje się w produkcji pierwotnych stopów aluminium oraz wytwarzaniu i obróbce profili aluminiowych. Produkcja prowadzona jest w dwóch zakładach w Kłomnicach i Stalowej Woli.

Projekt informatyczny w Grupie EKO Świat obejmuje wszystkie obszary działalności firmy wraz z produkcją. Celem projektu jest centralizacja i unifikacja procesów zarządczych w obu zakładach należących do Grupy EKO-ŚWIAT. W każdej z lokalizacji wdrożony zostanie odrębny system ERP natomiast integracja danych dokonana zostanie na poziomie systemu CRM. Grupa zdecydowała się na taki model organizacji infrastruktury IT z uwagi na specyfikę produkcji oraz odrębne grupy docelowe klientów. Podczas wdrożenia zintegrowane zastaną procesy kontaktów z klientami, co ułatwi zarządzanie rozliczeniami z klientami, planowanie logistyczne oraz śledzenie produkcji w toku. Wprowadzenie zmian w zarządzaniu powinno pozytywnie wpłynąć na możliwość korygowania odchyleń realizacji zleceń od przyjętych terminów.

Rozwiązanie informatyczne w Grupie EKO-ŚWIAT skonfigurowane zostanie do pracy dla 40 jednoczesnych użytkowników. W chwili obecnej Grupa zatrudnia 160 osób. Projekt ma zostać zakończony w styczniu 2010.