MES w Faurecia Wałbrzych

  W Zakładzie Mechanizmów w Wałbrzychu należącym do Grupy Faurecia będącej w światowej czołówce dostawców podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego wdrożono system klasy MES firmy Wonderware – poinformował ASTOR, dystrybutor rozwiązań Wonderware w Polsce. System dostarcza szczegółowych informacji o procesie produkcji, umożliwiając likwidację przyczyn występowania usterek oraz identyfikację wadliwych partii, zanim trafią do klienta.

  Zakład Mechanizmów w Wałbrzychu produkuje dziennie do 88 tysięcy mechanizmów pochylających do foteli samochodów różnych marek. Proces produkcji mechanizmów pochylających zawiera wiele wariantów w zależności od typu wyrobu gotowego i składa się z kilku etapów. Na wydziale pras odbywa się obróbka plastyczna metali (z użyciem linii pras 250 i 800 ton). Komponenty trafiają następnie na wydział obróbki cieplno chemicznej, na którym prowadzony jest proces węgloazotowania 
i hartowania detali oraz odtłuszczania i suszenia. Półautomatyczne linie montażu końcowego opuszcza gotowy i przetestowany mechanizm składający się z wielu elementów, z których część pochodzi od dostawców zewnętrznych. Po każdym procesie parametry jakościowe kontrolowane są dla określonej próbki partii produkcyjnej.

  Zadaniem systemu śledzenia produkcji jest zebranie danych umożliwiających utworzenie genealogii w oparciu o partie produkcyjne. Oprócz parametrów charakteryzujących typ wyrobu należy z partią wyrobu skojarzyć użyte zasoby ludzkie i sprzętowe oraz wyniki kontroli jakości. Użytkownik systemu ma mieć możliwość wyszukiwania określonej partii na podstawie różnych kryteriów i uzyskania raportu, jak powstała, oraz w skład jakiej partii produkcyjnej weszła. Ponadto system ma dostarczać informacje o wielkości produkcji na poszczególnych zmianach, z podziałem na stanowiska pracy.

  Przyjęte rozwiązanie bazuje na Platformie Systemowej Wonderware, rozwiązaniu informatycznym dla przemysłu pozwalającym na gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję informacji w systemach SCADA i MES. Jądro systemu stanowią dwa serwery. Na pierwszym z nich pracuje Application Server wraz z obiektami MES – Equipment Operations Module – zapewniającymi funkcjonalność śledzenia produkcji. Zadaniem drugiego serwera jest obsługa części raportowej systemu. Tą funkcję spełnia serwer zarządzania informacją – Wonderware Information Server. Oprogramowanie to umożliwia dostęp do informacji odbiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia za pomocą przeglądarki internetowej, a więc z dowolnego komputera w domenie korporacyjnej.

  Aplikacja służy ponadto do wydruku etykiet umieszczanych na kontenerach z wyrobami. W wyniku wdrożenia powstał system umożliwiający sprawne gromadzenie wymaganych informacji. W stosunku do śladowości opartej na formularzach papierowych zapewnia on nieporównywalnie większą wiarygodność, minimalizując ryzyko pomyłek przy wprowadzaniu danych. Inną zaletą opisanego rozwiązania jest szybkość i jakość dostępu do zgromadzonych informacji. W razie pilnej potrzeby (np. zapytania ze strony kontrahenta) natychmiast, bez angażowania kadry, otrzymujemy raport o genealogii lub genealogii odwrotnej dowolnego detalu lub produktu.

  Wdrożenie, w oparciu o produkty dostarczone przez firmę ASTOR, wykonał Złoty Partner ASTOR – firma Atempol.