Stojaki pod kontrolą

  SKK przeprowadziła w fabryce okien DAKO wdrożenie systemu pozwalającego na kontrolę sprawnego obrotu stojakami na okna.

  Fabryka Okien DAKO – jeden z liderów branży stolarki otworowej – powstała w 1994 roku w Nowym Sączu. Wraz z poszerzaniem się jej oferty, pojawiła się konieczność kontroli nad wydawaniem i zwrotem stojaków na okna. Firma zwróciła się więc do SKK – Systemy Kodów Kreskowych SA z Krakowa z prośbą o przeprowadzenie wdrożenia, które pozwoli na kontrolę nad sprawnym obrotem stojakami.

  Produkty firmy DAKO – czyli zarówno szyby, jaki i wyroby gotowe – transportowane są na specjalnie do tego dostosowanych stojakach. Kiedy ich liczba przekroczyła 500 okazało się, że konieczne jest przygotowanie bardziej sprawnego systemu zarządzania nimi – stosowana dotychczas papierowa dokumentacja przestała się sprawdzać i konieczne stało się jej unowocześnienie.

  DAKO bardzo precyzyjnie określiła swoje oczekiwania – dotychczas korzystała z systemu, który nie przewidywał rejestracji obrotu stojakami. Przeprowadzone wdrożenie miało taką rejestrację zapewnić: dotyczyło to zarówno stojaków przyjeżdżających do DAKO, jak i wyjeżdżających z firmy, z podaniem, do kogo jest planowana dostawa. W obu przypadkach system miał też rejestrować, kto nadzorował konkretną wysyłkę lub odbiór stojaków. Jednocześnie firma chciała mieć możliwość wprowadzenia korekty dotyczącej miejsca pozostawienia stojaka oraz generowania raportów według miejsca pobytu wybranego stojaka, czasu pobytu u kontrahenta, historii dla danego stojaka oraz historii dla danego kontrahenta

  Na potrzeby DAKO SKK przygotowało aplikację składającą się z 2 elementów: systemu informatycznego i aplikacji bazodanowej zainstalowanej na PC (identyfikacja wydania i przyjęcia).

  Zgodnie z przygotowanym przez SKK projektem, na stojakach umieszczono unikalny kod. Rejestrując numer stojaka oraz odbiorcę (poprzez zeskanowanie kodów kreskowych), możemy rejestrować kto, kiedy i gdzie wysyła konkretny stojak.

  Dzięki przeprowadzonemu wdrożeniu znacznemu usprawnieniu uległa rejestracja stojaków, firma odzyskała kontrolę nad ich obrotem.

  SKK dostarczyło DAKO oprogramowanie dedykowane na terminal i program do obsługi stojaków na PC, dwa terminale HHP 7600 i materiały eksploatacyjne (etykiety). Przeszkoliło również pracowników firmy.