METAV – wystawcy sporządzają pozytywny bilans

  Targi METAV 2012 cechował jak zwykle bardzo zadowalający popyt na dobra inwestycyjne. Klienci przemysłowi z Niemiec i całej Europy w dniach od 28 lutego do 03 marca 2012 roku spotkali się w Düsseldorfie na Międzynarodowych Targach Technik Produkcji i Automatyzacji. – Targi METAV były ważnym sygnałem – powiedział dr Wilfried Schäfer, dyrektor naczelny Związku Niemieckich Fabryk Obrabiarek, organizator targów METAV. – Jako pierwsze zakrojone na tak szeroką skalę targi w dziedzinie obróbki metalu w tym roku mimo niestabilnej sytuacji politycznej udowodniły, że nastroje w przemyśle niezmiennie są dobre, a gotowość inwestycyjna wśród kupujących stale wysoka.

  Potwierdza to liczba około 700 wystawców z 26 państw. Świadczą o tym również zamówienia w niemieckim przemyśle obrabiarkowym, których liczba zwiększyła się również w styczniu bieżącego roku.

  W ciągu 5 dni targi METAV 2012 w Düsseldorfie odwiedziło 40 tys. odwiedzających, przedstawicieli branży fachowej, reprezentujących ponad 30 państw. – Ze względu na ogromną liczbę zamówień oraz duże zainteresowanie po stronie użytkowników, można stwierdzić, że to dobry wynik – bilansuje Wilfried Schäfer.

  Wystawcy wysoko oceniają przede wszystkim profesjonalizm odwiedzających. – Odwiedzający nas klienci posiadali opracowane, gotowe projekty i rysunki i prosili o przygotowanie w oparciu o nie oferty – stwierdza w imieniu wielu wystawców Rolf Rickmeyer, przewodniczący MAG Europe z Göppingen.

  60% odwiedzających targi METAV to przedstawiciele przemysłu. To przede wszystkim klienci reprezentujący branże budowy maszyn i instalacji oraz przedstawiciele przemysłu samochodowego. Tylko 1/5 odwiedzających zaliczyć można do przedstawicieli przemysłu dostawczego. – Na targach METAV okazało się, że oprócz tego tzw. konia pociągowego jakim jest przemysł samochodowy, również mali i średni klienci przemysłu dostawczego zwiększają swe inwestycje. Targi METAV wykorzystali oni jako platformę umożliwiającą podjęcie decyzji inwestycyjnej i zrealizowanie zakupu naszych maszyn – mówi Jens Wunderlich, kierownik działu marketingu firmy Profiroll Technologies z Bad Düben.

  Poważne inwestycje w wielu branżach

  Oceniając targi wystawcy podkreślają swą gotowość inwestycyjną w przemyśle. Około 45% odwiedzających targi METAV to – wg informacji uzyskanych od nich samych – przedstawiciele średniego i wysokiego szczebla zarządu. To osoby posiadające uprawnienia do podejmowania określonych decyzji; to również osoby, które już w trakcie targów METAV zamierzają udzielać zlecenia. Około 1/5 osób podejmujących decyzje w swoich firmach dokonała zamówień bezpośrednio na targach lub chce dokonać tego zaraz po ich zakończeniu. Z tej możliwości bezpośrednio na targach skorzystał Gisbert Krause, dyrektor naczelny firmy Hommel z Kolonii, największego wystawcy targów METAV: – Na targach METAV sprzedaliśmy maszyny na poziomie sprzedaży sprzed kryzysu. Oliver Süßmann, dyrektor naczelny CMZ Niemcy Sp. z o.o. ze Stuttgartu, niemieckiej spółki – córki hiszpańskiego producenta, cieszył się mówiąc – W ciągu pierwszych dwóch i pół dnia targów uzyskaliśmy średnią miesięczną ilość zleceń i zawarliśmy umowy, które przerosły nasze oczekiwania. Każdy posiadający uprawnienia decyzyjne i mający konkretne zamiary inwestycyjne klient – według informacji uzyskanych u źródła – udziela 5,8 zleceń już bezpośrednio na targach METAV lub zaraz po ich zakończeniu. Korzyści z tego mają wszystkie branże produktowe.

   

  Duże inwestycje w rurociągach

  Ponad 40% odwiedzających targi METAV chce dokonać konkretnych inwestycji. Zamiary inwestycyjne dotyczą głównie branży obrabiarek, systemów CAD/CAM, techniki pomiarowej i kontrolnej oraz urządzeń precyzyjnych. Zakres finansowy inwestycji to 50 000 – 500 000 Euro.

   

  Znaczny wzrost liczby odwiedzających z Europy

  Co dziesiąty odwiedzający targi w Düsseldorfie przyjechał tu spoza Niemiec. Przeważająca część odwiedzających, która w stosunku do danych dot. targów sprzed roku odnotowała 8-procentowy wzrost, pochodziła z innych państw europejskich. Silnie reprezentowana była Holandia, Austria, Belgia, Polska, Hiszpania i Rosja. Liczba odwiedzających pochodzących wyłącznie z państw Beneluxu zwiększyła się prawie dwukrotnie. – Inwestorzy zagraniczni wykorzystują targi METAV do uzyskania informacji, dokonania porównań i zawarcia umów – stwierdza dr Wilfried Schäfer, dyrektor naczelny Związku Niemieckich Fabryk Obrabiarek.

  Zarówno odwiedzający jak i wystawcy osiągają założone wcześniej cele Ponad 90% odwiedzających targi METAV wystawiło targom oceną bardzo dobrą. Osoby te wyraziły swe zadowolenie z przedstawionej na targach oferty i osiągnęły wcześniej złożone cele. Podobnie jest w przypadku wystawców. Najważniejszym celem ich udziału w targach jest odniesienie sukcesu przez własne przedsiębiorstwo. 4 na 5 wystawców w ramach ankiety stwierdziło, że założone na targi cele zostały przez nich zrealizowane. 85% z nich wyraziło chęć udziału w kolejnych targach METAV.

  W latach parzystych targi METAV są numerem 2 wśród niemieckich targów w dziedzinie obróbki metalu. – Targi METAV 2012 podkreśliły swą istotną rolę w dziedzinie obróbki metalu – podsumował Wilfried Schäfer ze Związku Niemieckich Fabryk Obrabiarek. – Jako numer 2 wśród niemieckich targów w dziedzinie obróbki metalu w latach parzystych obsługują one głównie klientów z Niemiec Zachodnich i Północnych, z państw Beneluxu, państw Skandynawii i części Europy Wschodniej. Przeprowadzona przez nas analiza odwiedzających jednoznacznie pokazała, że na targi METAV przyjeżdżają również klienci z Niemiec Południowych i Europy Południowej. Są to klienci, którzy wiosną zamierzają podejmować określone inwestycje.

  Udział w imprezach ramowych to nowe możliwości nawiązania kontaktów z klientami Targom METAV 2012 ponownie towarzyszyło wiele imprez ramowych. Odwiedzający w ramach specjalnych pokazów uzyskiwali informacje o nowościach i trendach, co stanowiło jeden z ważniejszych celów ich przyjazdu na targi METAV.

  Istotnym elementem targów METAV 2012 było pozyskanie młodej kadry do branży obróbki metalu. Specjalne stoisko przeznaczone dla młodzieży, prezentowane pod hasłem „Konstruktor maszyn – praca, która ma moc” przyciągało uwagę szkoleniowców, nauczycieli, przedstawicieli administracji szkolnej i polityki oraz oczywiście uwagę młodego pokolenia.

  Już po raz drugi na targach METAV odbył się pokaz specjalny zatytułowany Metal meets Medical wraz z towarzyszącym mu forum. Skierowany był on do klientów z branży techniki medycznej. W ramach tego pokazu, pod hasłem „Od unikatu do produkcji masowej“, 15 firm zaprezentowało swoje produkty i rozwiązania. Bernd Heuchemer, wiceprzewodniczący działu marketingu firmy Siemens mówi: – Technika medyczna to w dalszym ciągu przejrzysty rynek, ale to specjalne stoisko Metal meets Medical stało się dla nas platformą, na której mogliśmy zachęcić również klientów z innych branż do tego, aby na podstawie konkretnych innowacyjnych przykładów zastosowań zapoznali się z naszym portfolio.

  Nowością na targach METAV był również specjalny pokaz zatytułowany CompositeWorld Area oraz towarzyszące mu forum. Rudolf M. Hufschmied, starszy szef firmy Hufschmied Zerspanungssysteme (systemy obróbki skrawaniem) z Bobingen, reprezentuje jedną z dziewięciu firm, które zaprezentowały się w ramach tego pokazu specjalnego. Również on osiągnął założony sobie wcześniej cel: – Nasz udział w targach opłacił się w stu procentach. Temat obróbki włókien węglowych to w dalszym ciągu mało znana dziedzina, dlatego też na targach zaobserwowaliśmy olbrzymie zapotrzebowanie na usługi doradcze w tym zakresie. To przyczyniło się do nawiązania wielu nowych kontaktów.“

  Kolejne targi METAV odbędą się w dniach 11–15 marca 2014 w Düsseldorfie.