Mexpol z Microsoft Dynamics NAV

  Firma Mexpol, specjalizująca się w handlu wyrobami do spawalnictwa, zdecydowała się wdrożyć system Microsoft Dynamics NAV w wersji Advanced do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

  Mexpol, oprócz specjalistycznej działalności handlowej, świadczy również usługi serwisowe (gwarancyjne i pogwarancyjne), doradcze, montażowe oraz szkoleniowe w zakresie maszyn i urządzeń znajdujących się w ofercie firmy. W związku ze złożoną działalnością, przedsiębiorstwo współpracuje na stałe z liczną grupą kontrahentów i dostawców, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Dlatego też potrzebowało niezawodnego rozwiązania, wspomagającego i optymalizującego wszystkie procesy biznesowe zachodzące w organizacji.

  Powodem implementacji wydajnego systemu ERP był także systematyczny rozwój i doskonalenie obszarów działalności firmy, chęć zapewnienia klientom usług o najwyższej jakości oraz inwestycje w tworzenie nowych oddziałów zamiejscowych.

  – Ze względu na ciągły rozwój spółki potrzebowaliśmy takiego systemu, który wspomógłby realizację zaplanowanych zadań. Firma posiada szeroki wachlarz usług, co wymaga sprawnego zarządzania oraz ciągłego monitoringu. Uznaliśmy zatem, że wskazana jest inwestycja w innowacyjny system informatyczny, w pełni usprawniający działania prowadzone przez firmę – mówi Tomasz Adamus, prokurent w firmie Mexpol.

  Wdrożenie platformy Microsoft Dynamics NAV nie jest pierwszą inwestycją spółki w nowoczesne technologie. W momencie podjęcia decyzji o implementacji nowoczesnego oprogramowania, firma korzystała już z informatycznego systemu finansowo – księgowego, aplikacji do zarządzania hurtownią, środkami trwałymi czy płacami. Problem polegał na tym, że aplikacje nie były zintegrowane w czasie bieżącym, co uniemożliwiało natychmiastowe przesyłanie danych z jednego programu do drugiego. Firma potrzebowała zatem takiego systemu IT, który kontrolowałby wszystkie działania podejmowane przez pracowników i klientów w czasie rzeczywistym. Aplikacją spełniającą te wymogi okazał się Microsoft Dynamics NAV, wspierający zarządzanie finansami, produkcją, dystrybucją i serwisem, a także oferujący możliwość przeprowadzania sprawnych analiz biznesowych.

  Zaimplementowane rozwiązanie zostało dopasowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa. Specjaliści z firmy Softart, będącej certyfikowanym partnerem Microsoft Dynamics, przeprowadzający wdrożenie, zintegrowali platformę Dynamics NAV z istniejącymi już w firmie systemami. Ze względu na to, że Mexpol posiada kilkanaście oddziałów w Polsce – od Szczecina po Tarnobrzeg, w których funkcjonują wyłącznie handlowcy, wdrożenie odbyło się w kilku etapach. Sukcesywny przebieg  implementacji pozwolił na spokojne zapoznanie się z obsługą nowego narzędzia, dzięki czemu proces wdrożenia nie zaburzył funkcjonowania firmy. 

  Ponadto, Microsoft Dynamics NAV działa i wygląda tak samo jak inne aplikacje Microsoft, co od samego początku działania systemu pozwoliło pracownikom na jego sprawną i bezproblemową obsługę.

  – Z racji szerokiej gamy oferowanych przez firmę Mexpol usług, staraliśmy się tak dobrać rozwiązanie, aby pomogło ono usprawnić zarządzanie wszystkimi obszarami jej działalności. Microsoft Dynamics NAV w pełni integruje się z wykorzystywanymi już w firmie aplikacjami, dzięki czemu pracownicy mogą sprawniej wypełniać swoje obowiązki, bez ryzyka popełniania ewentualnych błędów – mówi Stanisław Kukuła, dyrektor Softart.

  Platforma wspiera podstawowe procesy biznesowe tj. zarządzanie finansami m.in. w zakresie obsługi księgi głównej, księgowości analitycznej, środków trwałych, przepływów gotówki, windykacji należności, czy zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, co przekłada się na możliwość oferowania klientom towarów i usług w systemie just-in-time. Ponadto, zaawansowane narzędzia do analizy i raportowania zapewniają szczegółowy wgląd w funkcjonowanie firmy oraz stałe śledzenie procesów biznesowych w niej zachodzących. Umożliwia to podejmowanie racjonalnych decyzji, opartych na  sprawdzonych danych i w maksymalnie krótkim czasie. Niestandardowym rozwiązaniem, wprowadzonym w firmie Mexpol, jest funkcja do zarządzania działalnością serwisową, która pozwala szybciej reagować na zgłoszenia serwisowe klientów. Co więcej, funkcjonalność ta dostarcza kompletnych informacji na temat kosztów, zapasów, obłożenia pracą, a nawet dochodowości prowadzonego serwisu.

  Dodatkowym plusem Microsoft Dynamics NAV jest jego duża skalowalność i możliwość rozbudowy pod kątem specyficznych wymagań firmy, co ma szczególne znaczenie w przypadku planów rozwojowych firmy.

  – Prowadzona przez spółkę polityka jakości jasno formułuje cele i sposoby ich osiągnięcia z orientacją na klienta, spełnianiem jego wymagań i uzyskiwaniem wysokiego stopnia jego zadowolenia. Polityka ta zakłada również ciągły rozwój firmy i stałe jej doskonalenie. Tym, czym się wyróżniamy, jest kompleksowość świadczonych usług obejmujących dostawy maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów, doradztwo, montaż, szkolenie i serwisowanie. Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV pozwoliło nam osiągnąć wyżej wymienione zadania – podsumowuje Tomasz Adamus, Mexpol.