Pomoc dla Fabryki Łożysk Tocznych

    Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała dziś z Fabryką Łożysk Tocznych Kraśnik umowę pożyczki w kwocie 12,5 mln zł na ratowanie, która formalizuje udzielenie pomocy publicznej. Zostanie ona wypłacona spółce niezwłocznie po ustanowieniu przez nią zabezpieczeń na rzecz ARP S.A.

    FŁT jest jednym z większych producentów łożysk tocznych w Polsce. Zatrudnia ok. 2 tys. osób, jej obroty za 2009 r. wyniosły ok. 150 mln zł. Środki pozyskane z pomocy zostaną przeznaczone przez spółkę na wydatki związane z prowadzeniem działalności podstawowej. ARP ma brać aktywny udział w procesie restrukturyzacji FŁT, w wyniku której powinna ona uzyskać trwałą rentowność – stwierdza zarząd agencji w komunikacie.

    Wsparcie dla FŁT Kraśnik jest kolejnym w ostatnich dniach, po Zakładach Chemicznych „Police” S.A., zrealizowanym projektem pomocy publicznej przez ARP S.A. Od 2005 r. do agencja ta udzieliła przedsiębiorcom pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację o łącznej wartości ponad 1 mld zł.