Microsoft Dynamics AX w Fabryce Parafin Naftowax

    W Naftowax wdrożono system Microsoft Dynamics AX. Do decyzji o wyborze akurat tego systemu z grona różnych aplikacji przyczynił się między innymi specjalistyczny moduł produkcji procesowej, elastyczność systemu umożliwiająca jego rozbudowę i modyfikację wraz z rozwojem firmy oraz korzystny sposób licencjonowania Dynamics AX.

    Fabryka Parafin Naftowax Sp. z o.o. należy do 4 spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rafineria Trzebinia. Spółka jest jednym z największych przedsiębiorstw produkujących parafiny w Polsce, a jej wyroby wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, farmaceutycznym, gumowym i drzewnym.

    Wdrożenie objęło obszar finansów, logistyki, gospodarki magazynowej, środków trwałych i produkcji. Dla Naftowax kluczowe okazało się usprawnienie procesu produkcji parafin, między innymi ze względu na jej wieloetapowość. Stąd wprowadzono specjalistyczny moduł Fullscope obsługujący produkcję procesową, który sprawnie współpracując z modułem zarządzającym produkcją standardową wspiera firmę na wszystkich etapach procesu wytwarzania. Znacznie skrócony został też czas obsługi rozrachunków z odbiorcami zarówno w zakresie należności jak i zobowiązań. Zautomatyzowano proces tworzenia rejestrów VAT podczas księgowania zakupów i sprzedaży (krajowej i zagranicznej).

    Microsoft Dynamics AX rozwiązał też problem przepływu informacji w firmie. Wszystkie dane gromadzone są teraz w jednym miejscu, gdzie można je łatwo i szybko wyszukać, a następnie wykorzystać. Wyeliminowano problem związany z wielokrotnym, ręcznym wprowadzaniem tych samych danych przez różne działy firmy. Pracownicy firmy dysponują teraz spójnymi informacjami pochodzącymi z różnych źródeł, efektywniej wykonując swoje codzienne obowiązki.