Politechnika Wrocławska w energetycznym programie naukowym

    Politechnika Wrocławska jest kolejną uczelnią, po Politechnice Częstochowskiej, w której realizowany będzie program naukowy przygotowany z inicjatywy fińskiego koncernu energetycznego Fortum. Głównymi obszarami tematycznymi prac naukowych studentów z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego będzie efektywność energetyczna, konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii oraz procesy wytwarzania i przetwarzania energii.

    Efektem wspólnych działań, oprócz współpracy na gruncie naukowym, ma być również podniesienie konkurencyjności oraz wzmocnienie atrakcyjności i innowacyjności całego regionu dolnośląskiego.

    W ramach współpracy Fortum zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego oraz udostępnienia infrastruktury, w tym pracowni technicznych, a także organizacji studentom i absolwentom staży i praktyk naukowych. Uczelnia natomiast umożliwia studentom realizację wspólnych projektów i prac dyplomowych, poczynając od licencjackich po habilitacyjne, których zakres tematyczny powiązany jest z działalnością i zainteresowaniami merytorycznymi koncernu Fortum. Dotychczas dzięki współpracy Fortum z Politechniką Częstochowską otwarto trzy przewody doktorskie.