Mierniki energii certyfikowane wg dyrektywy MID

Mierniki energii elektrycznej firmy Phoenix Contact zgodne z dyrektywą MID mogą być stosowane do rozliczania z zakładami energetycznymi i w przemyśle. Te trójfazowe mierniki służą do bezpośredniego lub pośredniego pomiaru mocy czynnej w sieciach prądu przemiennego. Dostępne wersje umożliwiają rejestrację i przesyłanie odczytów energii elektrycznej oraz parametrów sieci do nadrzędnych systemów sterowania poprzez Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus lub impulsy S0.

Najważniejsze cechy:
• Certyfikacja wg dyrektywy MID, i normy EN 50470.
• Pomiar prądu, napięcia, mocy i energii.
• Możliwość bezpośredniego pomiaru prądu do 80 A bez przekładnika prądowego lub poprzez zewnętrzne przekładniki prądowe.