Mo-BRUK przejmuje spółkę Raf-Ekologia

    Pomimo kryzysu gospodarczego Mo-BRUK umacnia swoją pozycję rynkową w branży „czystych technologii”. Przejęta ostatnio Raf-Ekologia Sp. z o.o. rozszerzyła potencjał Mo-BRUKa w zakresie gospodarki odpadami. Oferta obu spółek umożliwia zagospodarowanie 86% wszystkich rodzajów odpadów przemysłowych skatalogowanych w Polsce. Nowy właściciel nie planuje redukcji zatrudnienia w Raf-Ekologii. Wręcz przeciwnie, plany zakładają zwiększenie skali działania przejętej spółki.

    Pomimo kryzysu gospodarczego Mo-BRUK znajduje się w okresie dynamicznego rozwoju. Niedawno uruchomiła nowy Oddział – Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Ożarowie. W grudniu 2008 i styczniu 2009 nabyła większościowy pakiet udziałów w Spółce Raf-Ekologia, dzięki czemu wzmocniła pozycję Firmy Mo-BRUK w branży gospodarki odpadami przemysłowymi.

    – Poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe rodzaje odpadów, które możemy unieszkodliwiać, co z pewnością wzmocni naszą pozycję i zwiększy konkurencyjność na polskim rynku odpadowym – powiedział Józef Mokrzycki – Prezes Spółki Mo-BRUK – Dzięki przejęciu Raf-Ekologii jesteśmy w stanie zagospodarować 800 rodzajów odpadów spośród 920 obowiązujących w katalogu odpadów.

    W 2009 roku skupimy się na integracji działalności operacyjnej pomiędzy Raf-Ekologią i Mo-BRUK w taki sposób, aby uzyskać znaczące efekty synergii. Dzięki temu poprawi się efektywność w obu spółkach. – dodał Józef Mokrzycki – Prezes Mo-BRUK – Chcemy, aby Raf-Ekologia nawet w okresie dekoniunktury rozwijała się dynamicznie i zapewniała stabilne miejsca pracy.