Monitoring olejów

Specjaliści ExxonMobil, który oferuje program analiz Mobil Serv, podkreślają, że poleganie na wynikach analiz wymaga szerszej wiedzy o eksploatacji olejów oraz doświadczenia diagnostycznego.

Monitoring olejów – Mobil ServSM Lubricant Analysis

Analiza oleju powinna być podstawą każdego dobrego programu efektywnościowego. Specjaliści ExxonMobil, który oferuje program analiz Mobil Serv, podkreślają, że poleganie na wynikach analiz wymaga szerszej wiedzy o eksploatacji olejów oraz doświadczenia diagnostycznego. Jak dowodzą przykłady z różnych zakładów przemysłowych, skuteczny program analiz oleju może pomóc zwiększyć niezawodność, wydłużyć okres eksploatacji urządzeń oraz obniżyć koszty.

Jak zatem zwiększyć swoją wiedzę w tym obszarze?

Krok 1. Pobierz przewodnik ExxonMobil po monitoringu olejów przemysłowych. Program Mobil Serv Lubricant Analysis upraszcza proces monitorowania stanu środków smarnych, dostarczając osobom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu wiarygodne wyniki, dzięki którym mogą oni podejmować właściwe decyzje. Program analiz ExxonMobil generuje szczegółowe raporty dotyczące stanu urządzeń i środków smarnych, korzystając przy tym z niezrównanej elastyczności i wiedzy specjalistycznej. 

Przewodnik Podstawy monitoringu do pobrania pod linkiem

Krok 2. Poznaj cztery obszary, które w ocenie specjalistów marki Mobil są ważne dla poprawnej diagnostyki problemów ze sprzętem. Prezentujemy je w dalszej części artykułu.

Krok 3. Współpracuj z doświadczonym partnerem olejowym. Współpraca z firmą posiadającą wiedzę o olejach oraz duże doświadczenie w analizach środków smarnych jest ważna dla prawidłowej oceny kondycji sprzętu. W przypadku pytań skontaktuj się z Autoryzowanym Dystrybutorem środków smarnych ExxonMobil w Polsce (www.ekonaft.com.pl, www.mobipol.pl, www.smartplus.pl, www.dexol.pl) lub ze specjalistami ExxonMobil – 00 800 44 11 603, techdeskeurope@exxonmobil.com

Prawidłowa interpretacja wyniku analiz olejowych w wymaga wiedzy i doświadczenia. Na co zwrócić uwagę?

Pojedyncza analiza nie zawsze daje pełny obraz – Popularnym testem oleju z silników gazowych jest analiza liczby kwasowej. W próbkach analizowanych przez ExxonMobil, kontrola liczby kwasowej była źródłem ponad 5% alertów. Jednak ocena liczby kwasowej nie daje pełnej odpowiedzi, czy silnik gazowy pracuje poprawnie. Należy wziąć pod uwagę także utlenianie, nitrowanie, lepkość, zużycie metali i liczbę zasadową (BN). „Opieranie się wyłącznie na ocenie liczby kwasowej może prowadzić do błędów. Dlatego konsekwentne monitorowanie wyników analiz olejowych jest najskuteczniejszym środkiem, by zrozumieć, co dzieje się w maszynie” – mówi Wojciech Leszek, Global Field Engineering Service Advisor z ExxonMobil.

Analizuj trendy, nie bezwzględne wartości testów – Pojedynczy alert niekoniecznie oznacza, że ​olej nie spełnia swojego zadania. W niektórych przypadkach wartości graniczne testu nie zawsze są powodem do niepokoju. Dlatego specjaliści ds. utrzymania ruchu powinni przyjrzeć się wcześniejszym wynikom tej samej porcji oleju i określić trendy zmian, by w oparciu o dłuższy okres testów zrozumieć rzeczywistą kondycję sprzętu. Zaobserwowane na tej podstawie powtarzające się alerty dla wielu próbek oleju z jednego sprzętu powinny być podstawą do przeprowadzenia dokładniejszej inspekcji.

Wpływ formulacji oleju na wyniki testu – Oceniając wyniki analiz badanego oleju, należy wziąć pod uwagę również jego budowę chemiczną. Niektóre oleje hydrauliczne posiadają dodatki na bazie cynku. Takie dodatki mogą spowodować, że wyniki testów metalu odnoszące się do zużycia maszyny, w tym na przykład testy na obecność miedzi – wydają się być zawyżone. Należy zatem zrozumieć, jakie jest pochodzenie metalu w układzie smarowania, bo może on pochodzić z formulacji oleju.

Kontakt oleju z wodą? Przeprowadź właściwy test

Zanieczyszczenie oleju wodą jest poważnym wyzwaniem. Istnieją dwa rodzaje testów na zawartość wody w zastosowaniach przemysłowych. Test gorącej płyty określa tylko obecność wody, ale nie określa jej ilości. Z kolei test Karla-Fischera daje wymierny wynik, zapewniając znacznie lepszy wgląd w ilość wody w oleju. „Ponad 25% próbek oleju ze sprężarki, poddanych analizie Mobil Serv Lubricants Analysis, wykazało alerty w badaniach Hot Plate. Z kolei test Karla-Fischera wykazał alerty tylko dla ok. 5% przypadków. Wynika z tego, że woda nie stanowiła jeszcze problemu dla większości urządzeń, a poleganie wyłącznie na teście gorącej płyty nie daje pełnego obrazu sytuacji” – podkreśla Wojciech Leszek z ExxonMobil.

Źródło: ExxonMobil