Montel rozbuduje zakład

    Zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej firmie Montel.

    Realizacja projektu inwestycyjnego spółki Montel Sp. z o.o. polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu produkującego elementy konstrukcyjne w postaci wysięgników dźwigowych lakierowanych wraz z instalacjami hydraulicznymi i elektrycznymi, opatrzone świadectwem testu sprawnościowego i jakościowego. Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń zapewni możliwość kształcenia nowej kadry pracowniczej zgodnie z najnowocześniejszymi standardami europejskimi. Realizacja nowego projektu inwestycyjnego ma umożliwić lepsze funkcjonowanie i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

    Zgodnie z warunkami zezwolenia inwestor deklaruje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie 54 pracowników o dodatkowe 100 osób oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 15.700.000 PLN. Inwestycja będzie realizowana na działce o powierzchni 1,45 ha położonej na terenie Podstrefy Kostrzyn – Kompleks nr 1 Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.