Polska potroiła eksport energii

  W roku 2009 eksport energii elektrycznej z Polski był na poziomie 2,19 TWh. To blisko trzykrotnie więcej niż w roku 2008, ale znacznie mniej niż w roku 2007 i latach wcześniejszych.

  Polska od dawna jest eksporterem energii elektrycznej, choć w latach 2008 i 2009 eksport ten był niższy niż w latach wcześniejszych. Z danych Urzędu Regulacji Energetyki i PSE Operator wynika, że w latach 2005 i 2006 dodatnie saldo w obrocie międzynarodowym przekraczało 11 TWh energii, w roku 2007 spadło do 5,3 TWh a w roku 2008 spadło do zaledwie 0,68 TWh.

  Rok 2009 to odbicie salda wymiany transgranicznej do poziomu 2,19 TWh. Największy wolumen rzeczywistych przepływów w roku 2009 był kierowany do Czech oraz Słowacji, natomiast większość fizycznego importu energii pochodziła z Niemiec i Szwecji.

  Rozdział zdolności przesyłowych pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją odbywa się w drodze skoordynowanych przetargów jawnych pomiędzy pięcioma operatorami systemów przesyłowych z tych państw. Przetargi na zdolności przesyłowe są organizowane i przeprowadzane przez utworzone przez pięciu operatorów systemów przesyłowych Biuro Aukcyjne z siedzibą w Pradze. Docelowo wspólne zasady udostępniania mocy przesyłowych powinny objąć także Austrię, Węgry i Słowenię.

  Pełna treść artykułu

  Więcej informacji z branży „Energetyka” znajdziesz w portalu wnp.pl

  Autor: wnp.pl