Na osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu czekają wyzwania spowodowane ewolucją branży wytwarzania

Fot. scienceinhd / unsplash

Zmiany dotyczą zagadnień związanych zarówno z ludźmi, jak i technologią, ponieważ te dwa czynniki zależą od siebie nawzajem.

Co odróżnia tegoroczne badanie dotyczące utrzymania ruchu (coroczne badanie sponsorowane przez Advanced Technology Services, Inc. – ATS) od poprzednich jego edycji? Po pierwsze mamy obecnie do czynienia z brakiem osób z odpowiednimi kompetencjami. Nie ma wystarczającej liczby osób, które posiadałyby rozległą wiedzę potrzebną do zapewnienia niezawodności w środowisku przemysłowym, mogących zastąpić osoby odchodzące na emeryturę lub opuszczające branżę w inny sposób. Ponadto, mimo  że komputeryzacja w środowisku przemysłowym rozpoczęła się już w latach 70., jej wpływ jest ciągły i wszechobecny. Podczas gdy skomputeryzowane systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) i systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa są nadal wprowadzane do fabryk i zakładów, baza technologiczna poszerzyła się o mobilność, inteligentne czujniki, IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy), robotykę, a nawet uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. Poniższy wykres „Doświadczenia branżowe” oraz dwa wykresy na stronie XX „Wyzwania związane z aktualnym programem utrzymania ruchu” i „Obowiązujące strategie utrzymania ruchu” w szczególności ilustrują ten punkt widzenia. W firmie ATS, zajmującej się dostarczaniem usług utrzymania ruchu w przemyśle, ta ciągła ewolucja doprowadziła do wprowadzenia innego rodzaju rozwiązania, mającego na celu zaspokojenie zapotrzebowania rynku na wysoko wykwalifikowanych techników utrzymania ruchu. 

Spojrzenie długoterminowe

Jak twierdzi Jeremy Wright, dyrektor ds. zarządzania produktami w firmie ATS, producenci zdają sobie sprawę, że potrzebne jest długoterminowe zaangażowanie w doskonałość utrzymania ruchu. Do rozwiązywania problemów w złożonych systemach potrzebne są osoby o wysokich kwalifikacjach, posiadające wiedzę z zakresu elektryki i mechaniki, a także umiejętności obsługi komputera. Nie można już myśleć, że czynności utrzymania to tylko praca osób, których głównym zadaniem jest wymiana napędów lub silnika. Ta złożoność oznacza, że personel zajmujący się utrzymaniem może być zaangażowany w programowanie PLC i CNC lub rozwiązywanie problemów związanych z robotyką. Połączenie wysoce technicznych umiejętności z umiejętnością skutecznego rozwiązywania problemów jest bardzo ważne. Z tego powodu ATS oferuje rozwiązanie dla pracowników technicznych, które w dłuższej perspektywie może zapewnić obecność odpowiednio przeszkolonego personelu na miejscu, utrzymując fabryki w ruchu. Oferta ta stanowi dodatek do kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania ruchu i dodatkowych usług personalnych. Najważniejsze informacje na temat grupy respondentów pytanych w badaniu Plant Engineering 2020 dotyczącym utrzymania ruchu w przemyśle są następujące:

 Respondenci pracowali na stanowiskach związanych z zakładami przemysłowymi lub inżynierią średnio przez 23 lata.

 Respondenci są zlokalizowani na terenie całych Stanów Zjednoczonych, a w szczególności w regionie południowego Atlantyku, wschodniej części, północno-środkowej i Pacyfiku i reprezentują szeroki zakres branż produkcji dyskretnej i produkcji procesowej.

 41% respondentów twierdzi, że utrzymanie predykcyjne z wykorzystaniem narzędzi analitycznych jest częścią strategii stosowanych w ich zakładach.

 Respondenci wskazują, że średnio 23% zespołu operacyjnego zakładu jest również częścią działu utrzymania ruchu.

 Respondenci twierdzą, że średnio 20% działań związanych z utrzymaniem ruchu w ich zakładzie jest zlecanych na zewnątrz; „brak umiejętności wśród obecnego personelu” i „zbyt wiele wymaganych specjalistycznych umiejętności” to kolejno nr 2 i nr 3 najczęściej wymienianych powodów wzrostu zainteresowania outsourcingiem.

 50% respondentów wskazuje, że polega na platformie technologicznej CMMS w celu monitorowania i zarządzania działaniami utrzymania ruchu.

 41% respondentów twierdzi, że kluczowym wyzwaniem dla poprawy procesów utrzymania jest brak zasobów lub personelu.

 38% respondentów wskazuje, że w pewnym stopniu wykorzystuje urządzenia ręczne/mobilne do konserwacji zakładu.

 48% respondentów twierdzi, że głównym wyzwaniem dla ich obecnego programu utrzymania jest zatrudnianie, przyjmowanie i zatrzymywanie pracowników.

 29% respondentów wskazuje na to, że ich kierownictwo planuje w przyszłości wdrożyć programy predykcyjnego utrzymania ruchu.

 48% respondentów twierdzi, że ich firmy planują wykorzystanie lub obecnie wykorzystują zaawansowane technologie do przechwytywania danych pochodzących z maszyn. 

Cechą charakterystyczną ewolucji jest to, że często w końcu prowadzi do rewolucyjnych zmian, takich jak te, które obserwowaliśmy w środowiskach produkcyjnych w ciągu ostatnich 30 lat i prawdopodobnie wciąż będziemy obserwować w ciągu najbliższych 30 lat.