Przenośna nagrzewnica powietrza do pracy w strefach zagrożenia wybuchem Ex

Elektryczna przenośna nagrzewnica powietrza w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex FLEXIHEAT SAPH 18440 przeznaczona jest do pracy w najtrudniejszych warunkach. Nagrzewnica przystosowana jest do pracy w strefie 1 i 2 zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości IIA i IIB i klasie temperaturowej T3.

Nagrzewnica może być stosowana w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak: rafinerie ropy naftowej, platformy wiertnicze, zakłady chemiczne, magazyny wyrobów chemicznych, oczyszczalniach ścieków, statkach itp. Przystosowane są do stosowania w środowiskach wilgotnych, odporne na warunki morskie i przybrzeżne. Stopień ochrony IP65. Możliwość pracy w temperaturach od -40oC do +40oC. Moc nagrzewnicy to 15kW.

Kompaktowa konstrukcja nagrzewnicy oraz uchwyty umożliwiają łatwe przenoszenie urządzenia. Umożliwia prowadzenie prac serwisowych i remontowych w niskich temperaturach zapewniając komfort pracy dla pracowników obsługi. Zapewnia zabezpieczenie instalacji technologicznych podczas postoju lub awarii przed zamarzaniem.

Dodatkowo do nagrzewnicy można podłączyć elastyczne kanały do dystrybucji ciepłego powietrza które umożliwiają różne konfiguracje pracy nagrzewnicy. Dostępny jest również wózek ułatwiający transport nagrzewnicy w wybrane miejsce.

Układ grzejny nagrzewnicy wraz z zespołem silnika i wentylatora oraz wyłącznikiem zabudowane są w wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP65. Standardowo nagrzewnica wyposażona jest w 20m przewód zasilający zakończony atestowaną wtyczką. Opcjonalnie dostępne są inne długości przewodów zasilających oraz wtyczek. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz półprzewodnikowy układ sterowania. 


Tom-El