Na straży mienia: cyfrowe systemy monitorowania obiektów

Bezpieczeństwo zakładu produkcyjnego lub biura ma ogromne znaczenie. Zagrożeniem mogą być jednak nie tylko kradzieże, ale niekiedy niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników. Tematem dnia staje się również ochrona informacji przed nielegalnym kopiowaniem i dostępem.

Na polskim rynku są już dostępne nowatorskie  i bardzo efektywne rozwiązania, istotnie ograniczające możliwość zaistnienia szkód – jest to

wszechobecny, „wszystkowidzący” monitoring, jakościowo inny od klasycznych systemów dozoru. 

Współczesny „Wielki Brat” to cyfrowa wersja monitoringu wizyjnego, łatwa w instalacji wielu kamer i operująca komputerowymi metodami detekcji zagrożeń. Dziś jest to najnowocześniejszy i najbardziej użyteczny system ochrony i prewencji. Nie ma bardziej ekonomicznego sposobu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa – również dlatego, że jego eksploatacja nie generuje dodatkowych kosztów. Instalacja profesjonalnego, cyfrowego systemu monitoringu wizyjnego nie wymaga montażu kosztownych urządzeń, bezproblemowo wykorzystuje istniejące sieci komputerowe oraz instalacje bezprzewodowe. Dotychczasowi użytkownicy zgodnie przyznają, że uzyskali efekty znacznie przekraczające ich oczekiwania.

Nieodłącznym elementem każdego nowoczesnego systemu monitoringu jest oprogramowanie. Firma Softex Data stworzyła system – „Softex Video Inspector”, który pozwolił  efektywnie nadzorować należące do jednej organizacji, ale rozproszone terytorialnie obiekty. Jest to aplikacja w pełni cyfrowa zarówno w warstwie transmisji, jak i zapisu obrazu. Dzięki niej możliwe jest przesyłanie obrazów z kamer za pomocą sieci z adresacją logiczną IP. Może to być istniejąca w każdym przedsiębiorstwie sieć LAN lub w przypadku komunikacji zdalnej – WAN albo sieci telefoniczne ISDN i GPRS.  Istotą rozwiązania SVI jest to, że sieci te są obciążone tylko w określonych sytuacjach.

SVI składa się z dwóch typów wzajemnie współdziałających instalacji: 

  • lokalnych, które funkcjonują w monitorowanych obiektach, 
  • centralnych, które odbierają obrazy w regionalnych ośrodkach dozoru.

Systemy lokalne pełnią nie tylko tradycyjne funkcje zapisu zdarzeń zachodzących w monitorowanym obiekcie (wraz z możliwością bieżącego podglądu), ale też automatycznie transmitują filmy ze zdarzeń alarmowych do centralnego ośrodka dozoru.

Co w takim przypadku dzieje się w ośrodku regionalnym? Otóż dzięki pracującej tam centralnej instalacji SVI, pracownicy służb dozoru otrzymują sygnał alarmowy wraz z pełnym oglądem sytuacji. Pozwala to na natychmiastową i właściwą reakcję, włącznie z prostą eliminacją fałszywych alarmów. Poza tym centralny system stale sprawdza działanie instalacji lokalnych i dzięki technologii cyfrowej potrafi błyskawicznie dotrzeć do obrazu z każdej działającej w systemie kamery.

SVI jest rozwiązaniem, które automatycznie odsyła informacje o zdarzeniach alarmowych na konsolę centralną. Tylko taka procedura gwarantuje pewność posiadania dokumentacji zdarzenia nawet wtedy, gdy lokalny system monitoringu zostanie celowo uszkodzony. Oferowane do tej pory przez Softex Data systemy np. typu Milestone nie miały tej cechy. Poza tym w odróżnieniu od oprogramowania Milestone, SVI pracuje w strukturach rozproszonych. Warto zauważyć, że największą wartością każdego systemu dozoru jest szybka reakcja na zdarzenia alarmowe, a człowiek nie zawsze jest w stanie zauważyć i „ręcznie” zarejestrować każdą podejrzaną sytuację. Zdarza się też niestety, że pracownicy ochrony działają na szkodę danego przedsiębiorstwa, a instalacja SVI nie pozwala na bezkarność.  

Nowoczesne systemy monitoringu są potężną bronią w walce z przestępczością i kolejnym krokiem milowym w dziedzinie bezpieczeństwa obiektów i mienia.

Autor: Dorota Grotowska, kierownik działu i asystentka dyrektora generalnego w firmie